60 založenie mojej bývalej školy

Ty naša škola stojíš!
60 rokov nám už slúžiš.
Toľko detí prešlo tvojou bránou.
Zmenila si priestory.
Menila si riaditeľov školy.
Deťom si ponaprávala chyby reči.
Za veľa ti deti vďačia. I ja.
Vďaka tebe život je ľahší.
Pomohla si nie len mne,
Ale pomáhaš aj iným deťom.
Vďaka tebe je život ľahší.
Na teba sú len krásne spomienky.
Učitelia pomáhajú zvládnuť matiku i fyziku.
Naučiť písať: i a y pomáhajú.
Pomáhajú zvládnuť učenie.
Dúfam že škola bude slúžiť i na Ďalej.

naspäť