JOOMLA na Debian 9

JOOMLA je podobn7 CMS redakčný systém, ako je napríklad Wordpress. Nižšie si ukážeme inštaláciu JOMMLA na Debian 9 apt-get update -y apt-get upgrade -y Nainštalujte Apache apt-get install apache2 libapache2-mod-php7.0…

Continue Reading JOOMLA na Debian 9

Zabbix na Raspberry

Tento manuál je pre Raspberry Pi 3 a 4. Pôvodne som h oskúšal na Raspberry PI 2. Fungovalo to tiež, len dlhšie trval jedne proces. Na Raspberry Pi 2 to…

Continue Reading Zabbix na Raspberry

Poďakovanie

Chcel by som sa týmto smerom poďakovať zopár ľuďom, ktorí mi pomohli sa zdokonaliť ohľadne IT technológií. Celý projekt IBASTERISK sa spustil už v roku 2014. Kedy mi môj otec…

Continue Reading Poďakovanie

Inštalácia GLPI na Debian 10

Urobte ako prve update systému sudo apt update && sudo apt upgrade Nainštalujte LAMP na Debian 10 sudo apt install php7.3 php7.3-curl php7.3-zip php7.3-gd php7.3-intl php-pear php-imagick php7.3-imap php-memcache php7.3-pspell…

Continue Reading Inštalácia GLPI na Debian 10

Inštalácia wiki na Debian 9

Nastavte časové pásmo dpkg-reconfigure tzdata Urobte update apt update && apt upgrade -y Nainštalujte základné balíčky, ktoré sú užitočné  pre administráciu. apt install -y curl wget vim git unzip socat…

Continue Reading Inštalácia wiki na Debian 9

Fail2Ban na NAS

Ako prvé musíme povolôiť na NAS SSH Secure Shell (port 22)Ovládací panelTerminál a SNMP 4. Zvoľte použiť Inštalácia Python3 Musíte naištalovať Python3, ten naištalujete cez centrum balíčkov Teraz sa prihláste…

Continue Reading Fail2Ban na NAS

Konfigurácia SMB

Čo je SMB Samba (Server Message Block) Slúži na vzdialený prístup k súborom. SMB počúva štandartne na porte 445 Ako prvé musíte nastaviť na Routri Port forwarding. Každý router to…

Continue Reading Konfigurácia SMB

Pridávanie užívateľov a ich práva

Kliknite na ovládací panel 2. Kliknite na užívateľ 3. Zvoľte možnosť vytvoriť 4. Vytvorte užívateľa podľa obrázku Email a popis nieje podstatnýPodstatné je iba meno a heslo 5. Kliknite ďalej…

Continue Reading Pridávanie užívateľov a ich práva

Vytvorenie VPN

Ak chcete pristupovať externe (mimo lokálnu sieť) na NAS, tak najbezpečnejšie riešenie je cez VPN. Na výber máte pri NAS 3 typy VPN. PPTPOpenVPNL2TP/IPSec Na Routri musíte, ako prvé povoliť…

Continue Reading Vytvorenie VPN