Menšie cvičné projektíky zo sietí Cisco.

CISCO VoIP ústredňa

DHCP – pomocou Routra

DHCP – pomocou DHCP Servera

Konfigurácia ROUTER RIP