Raspberry Pi má možnosť urobiť aj zdieľanie tlačiarne. Keď máte obyčajnú tlačiareň, ktorá nepodporuje sieťové pripojenie, ale chcete ju zdieľať aj s ostatnými vrámci lokálnej siete, tak tu je jednoduchý návod ako na to. Jediná nevýhoda je tá, že budete môcť tlačiť ale skenovať sa nedá. To je z dôvodu toho, že výrobcovia síce podporujú tlačenie, čo je svojím spôsobom slobodný softvér, ale skenovanie je iný driver a ten už nieje slobodný.

V prvom kroku Pripojte tlačiareň k Raspbeery

1. Napíšte sudo apt-get update nechajte všetko prebehnúť

2. Teraz napíšte sudo apt-get install cups opäť počkajte kým všetko prebehne

3. teraz napíšte

sudo usermod -a -G lpadmin pi

4. Otvorte internetový prehliadač napíšte

http://localhost:63

5. Zvoľte možnosť Adding Printers and Classes

6. Nepovinný bod je zdieľanie a podobné pokročilé nastavenia

7. Zvoľte add printer

8. Otvorí sa Vám dialógové okno na vypísanie mena a hesla, pre ukážku zvoľte meno pi a heslo Raspberry

9. Objavý sa Vám takéto dialógové okno, tam iba odškrtnite vašu lokálnu tlačiareň

A následne zvoľte možnosť Continue

10. Teraž Vám vyskočí dialógové okno, kde viete pomenovať tlačiareň a podobné veci vrátane možnosti zdieľanie tlačiarne. Ak chcete zdieľať tlačiareň, tak zvoľte možnosť Share This Printer

A teraz zvoľte možnosť Continue

11. Vyberte model Vašej tlačiarne

12. Zvoľte výrobcu tlačiarne v mojom prípade Canon

Zvoľte Continue

13. V ďalšom kroku zvoľte možnosť set default Option