1. Ako prvé stlačíme tlačítko na klávesnici print screen (skr. Prin Scr)

1

Obrázok klávesnice som zobral zo zdroja: www.fphil.uniba.sk

2. Potom si otvoríme skicár alebo (paint) podľa toho v akej reči máte operačný systém

3. Stlačte ctlr+V.

4. Výsledok by mal vyzerať takto (takto to vyzerá v kresliacom programe)

2

5. Nakoniec zvolíme súbor

3

6. Uložiť ako (save as)

4

7. Pomenujeme dokument ako len chceme a ja osobne odporúčam zvoliť v ponuke Uložiť vo formáte: (JPEG)

5
8. A nakoniec dokument uložíme