Buď pôjdete kurzorom do pravého horného rohu alebo stlačíte skratku Win + C

1. Zvoľte možnosť Nastavenie
1

2. Ovládací panel
2

3. Programy odinštalovať program
3

4. Nakoniec si vyberte z ponuky, aký program chcete odinštalovať
– Raz naňho ťuknite (označíte ho)
– Hore je potom ponuka odinštalovať alebo zmeniť
4

(Niekedy po odinštalovaní programu sa chce systém reštartovať tak mu to povoľte)