Nastavenie emailového konta na Thunderbird a na Blue mail na mobilnom telefóne

Kliknite na confirure manually

Ak Vám nebudú chodiť emaily

skontrolujte firewall

je potrebné otvoriť porty:

  • 143
  • 587

Na mobilnom telefóne sa mi overila aplikácia Blue mail

https://play.google.com/store/apps/details?id=me.bluemail.mail&hl=en&gl=US&pli=1

  1. Zadajte, ako prvé email a heslo

2. V ďalšom kroku nastavte Incoming server

3. Treťom kroku Nastavte Outgoing server

naspäť