Inštalácia Asterisk na Raspberry Pi

Asterisk je VoIP, čiže telefonovanie cez internet. Je založený na open-cource platforme. Asterisk si viete rozbehnúť aj na serveroch, ale v tomto článku sa budeme venovať inštalácií a konfigurácií Asterisku na Raspberry a na lokálnej sieti. Taká rozšírenejšia konfigurácia Asterisku je zdokumentovaná v tomto článku:

https://ibasterisk.sk/wp-content/uploads/2016/10/asterisk.pdf

Táto dokumentácia je z roku 2017 a kroky sa zmenili, tak som sa rozhodol, že aktualizujem dokumentáciu a trošku aj skrátim.

OS ako nahrať na SD kartu nájdete tu:

Aktuálnu verziu Asterisk viete stiahnuť odtiaľto:

Asterisk stiahnete od tiaľto

 • Po zapojení už SSH máte povolené.
 • Pripojte k Raspberry klávesnicu
 • Prihlásite sa pomocou, predvolených prihlasovacích údajov
 • Meno: root
 • Heslo: raspberry
 • IP adresu Raspberry zistíte pomocou ip addr
 • Pripojte sa pomocou iného počítača, cez webový prehliadač na Raspberry v sieti. Príklad 192.168.1.13
 • Vypíšte:
 •  užívateľské meno
 • Heslo
 • Potvrďte heslo
 • A e-mailovú adresu
 • Kliknite na Create Account
 • Po úspešnom nastavení sa v ďalšom kroku prihláste pomcoou FreePBX Administration
 • Vyberte systémové nastavenia
 • Kliknite na Submit
 • Pri prvom nastavení kliknite na Apply Config
 • Keď chcete vytvoriť užívateľov, to sa robí v sekcií Applications a Extension
 • Vypíšte Užívateľa podľa vzoru. Môžete použiť aj iné klapky, ako mám ja. Aby ste mohli komunikovať navzájom s nejakým iným užívateľom, tak potrebujete minimálne vytvoriť dvoch užívateľov.
 • Keď máte všetko hotové, tak Kliknite na Submit
 • Keď vytvoríte Tak musíte kliknúť na Apply Config
 • Užívateľ je hotový a môžete vytvárať ostatných
naspäť