Automatické prihlásenie konta Win 10/11

1. Stlačte klávesu Win + R

2. Napíšte regedit

3. Chodte do registra Winlogon

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

4. Tu je potrebné Nastaviť:

  • DefaultUserName
  • DefaultPassword – Je potrebné doplniť register
  • AutoAdminLogon zmeniť 0 na 1

DefaultUser Upravte String Value

  • Ak je počítač v doméne a chcete, aby sa načítalo doméno konto, tak zadáte iba jeho doménové konto. Napr. jozko.mrkvicka
  • Ak je počítač v doméne a chcete, aby sa načítalo lokálne konto, tak dadávate jeho lokálny účet, ale pred konto pridáte .\, Napr. .\jozko.mrkvica

DefaultPassword

5. Ako prvé je potrebné vytvoriť string – String Value

6. String Pomenujte ho DefaultPassword

7. Keď na String kliknete dvojklikom, zadajte heslo užívateľa

8. Kliknite na OK

9. Výsledok by mal vyzerať takto

10. Teraz vytvorte DWORD (32-bit) Value AutoAdminLogons s Value data 1

11. Teraz. Keď počítač/notebook reštartujete, tak by sa dané konto malo samé prihlásiť.

naspäť