Čakanie

Čakám ťa vodne v noci
Kedy prídeš z tvojej cesty
Zavriem oči
tvoju tvár vidím
Ráno vstanem
Znovu čakám.
Hľadám ťa doma
Hľadám ťa z najvyššej veže
No pocit mám hrejivý pri srdci
Že viem, že sa ku mne vrátiš za pár dní

naspäť