Zmena veľkosti disku

1.Choďte do ponuky štart
1

2. Nájdite možnosť počítač
2

3Klikneme naňho pravým tlačítkom a zvolíme možnosť spravovať
3

4.Po načítaní zvoľte možnosť správa diskov
4

5.Vyberte si, ktorý disk chcete zmenšovať.
(V mojom prípade to bude disk D lebo C mám systémový a disk D mám na ňom dokumenty).
Označte ho ľavým tlačítkom a potom kliknite pravým tlačítkom a zvoľte zmenšiť zväzok.
5

6.Zvoľte mu kapacitu akú mu chcete nechať v MB!!!
Ja mu dám 33000 MB čiže to je 33 GB A Hneď vám aj systém vypočíta koľko MB vám ostane voľných po zmenšení. V mojom prípade zostane voľných 443937 MB. Stlačte zmenšiť. A počkajte kým počítač dokonči úlohu.
6

7.Teraz si môžete všimnúť, že vedľa disku D je nový disk nevyhradené
7

8.Na disk Nevyhradené kliknite pravým tlačítkom a zvoľte nový jednoduchý zväzok
8

9.Objaví sa vám okno zvoľte možnosť ďalej
9

10.V ďalšom bode sa vás spýta ešte raz koľko MB má zobrať z pôvodného disku.
Už z pôvodných 33 000 môžete len uberať nie však pridávať.
Ja mu nechám 33 000 MB. A zvoľte možnosť ďalej.

11.Potom sa vás spýta akým písmenom má pomenovať jednotku. To je jedno aké sa vám pači. Ale určite zvoľte pridať písmeno jednoty ostatné 2 možnosti si nevšímajte.
10

12.Zvoľte možnosť ďalej. V ďalšom bode sa vás spýta na ďalšie nastavenia. Vám môže zaujímať iba jedno Označenie zväzku. Tam je napísane Nový zväzok. To môžete premenovať napr. Disk, nový systém atď. (Vy ten názov viete aj po vytvorení aj naďalej meniť). Kliknite Ďalej.
11

13.A teraz na možnosť dokončiť
12

14.Otvorte kolónku počítač
13

15.Teraz vidíte, že tam kde boli pôvodne 2 disky teraz sú už tri zakrúžkovaný je ten, ktorý som vytvoril
14

16.Vidíte, že ja som ho nepremenoval a urobím to teraz. Kliknite na ten disk pravým tlačítkom a dajte premenovať alebo na klávesnici stlačte F2 a tým ho premenujete. Ja vám ukážem možnosť cez pravé tlačítko.
15

17.A nazvem ho „windows“.
16

18.Pri premenovaní vás windows vyzve, že musíte mať práva od správcu. Nezľaknite sa a dajte iba pokračovať. A stane sa presne to, čo som ukázal v 17-tom bode že sa to proste zmení za windows ale písmenko aké som zvolil na začiatku ostane.
17

Zabalenie súboru na viac častí

1. Pravým tlačítkom kliknite na súbor, ktorý chcete rozdeliť a vyberte z ponuky „pridať do archívu…“
1

2. hneď v prvej záložke vľavo dole je okno „rozdeliť zväzky bajtov“ ,kde si buď vyberiete z možnej ponuky alebo zadáte aký veľký má byť jeden part, tzn. ak chcete napr. rozdeliť veľký súbor na party z ktorých bude mat každý 100MB, tak zadáte 100000000 (100MB=100milionov bajtov)
2

3. stlačte OK a čakajte, kým sa proces neukonči.

(Riešenie problémov ak ste niečo z internetu stiahli a nejde Vám to otvoriť, skúste si nainštalovať tento program)

Zabalenie súboru v programe RAR

1. Zvoľte si súbor, ktorý chcete zabaliť do „raru“

2. Kliknite naňho pravým tlačítkom a zvoľte možnosť pridať do archívu.
1

3. Vyskočí Vám okienko. Môžete ten súbor pomenovať a potom, už len od kliknite OK a počkajte, kým sa Váš súbor neprerobí do formátu rar.
2

Riešenie problémov:

– ak ste niečo z internetu stiahli a nejde Vám to otvoriť, skúste si nainštalovať tento program

– Ak sa Vám v ponuke (nepravdepodobné ale môže sa stať) pri voľbe pravého tlačítka nezobrazí ponuka, ktorú sme si ukázali v druhom kroku tak:

1. Otvorte si aplikáciu (vyhľadajte alebo cez konzolu napíšte WinRAR)

2. Otvorte aplikáciu

3. Zvoľte možnosť pridať
3

4. Vyberte súbor cez tlačítko prechádzať
5. Nájdite ten súbor, ktorý chcete zabaliť (keď ho neviete nájsť vo svojej zložke, kde sa súbor nachádza ) tak v možnosti kde je uložiť vo formáte zvoľte možnosť všetky súbory

6. A už len stačte OK
4

Pre novšie verzie programu WinRAR netreba dávať rozdelenie dát v bajtoch, už sa dá voliť viacero počítačových jednotiek. (od kilobajtoch po gigabajty) Prvý krok je úplne rovnaký:

1. Pravým tlačítkom kliknite na súbor, ktorý chcete rozdeliť a vyberte z ponuky „pridať do archívu…“
5

2. Teraz ako ste volili rozdeliť súbor a tam bolo udané že jedine v bajtoch, teraz je výsuvné menu, kde napíšete na akú hodnotu má rozdeliť archív.
– B (bajty)
– KB (kilobajty)
– MB (megabajty)
– GB (gigabajty
6

Zašifrovanie súboru v programe WINRAR

1. Súbor, ktorý chcete zašifrovať, kliknite naňho pravým tlačítkom a zvoľte pridať do archívu.
(Add archive alebo niečo také)
1

2. Zvoľte možnosť Pokročilé
2

3. Zvoľte nastaviť heslo
3

4. Zadajte heslo napr. NBUSR123 a stačte OK
4

5. A ak ste urobili všetko správne, pri rozbaľovaní súboru Vás program vyzve, aby ste zadali heslo.
5

Odinštalovanie programu vo Windows 7

1. Otvorte si štart
1

2. Zvoľte ovládací panel
2

3. Zvoľte programy odinštalovať program
3

4. Nakoniec si vyberte z ponuky, aký program chcete odinštalovať
– Raz naňho ťuknite (označíte ho)
– Hore je potom ponuka odinštalovať alebo zmeniť
4

(Niekedy po odinštalovaní programu sa chce systém reštartovať tak mu to povoľte)

Rozbalenie Súboru v RAR

1. Zvoľte možnosť extrahovať do
1

2. Potom Vás program vyzve, kde má daný súbor rozbaliť.
(najrýchlejší spôsob je, keď sa moc v programe neorientujete hodiť to na pracovnú plochu) Ak by ste mu nevybrali cestu tak automaticky rozbalí súbory typu RAR do toho priečinku, kde sa dané súbory nachádzajú. Na obrázku je spôsob rozbaliť súbory na pracovnú plochu.
2

Spárovanie Vašeho zariadenia s počítačom pomocou Bluetooth

Tu som Vám napísal stručný návod ako spárovať vaše zariadenie napríklad tablet, mobil s bluetooth.

1. Bluetooth zapojiť do USB (Ak Vám počítač sam o sebe nepodporuje Bluetooth)

2. Počkať kým nainštaluje ovládač

3. Potom choďte do zariadenia bluetooth a pridať nové zariadenie ako na obrázku
a) Kliknete na taký „malý“ trojuholník
1

b) Nájdite logo bluethoot
2

4. Zapnite bluethoot na Vašom zariadení
c) Na počítači zvoľte možnosť pridať nové zariadenie
3

d) Počkajte kým prebehne vyhľadávanie a nájde vaše zariadenie (riešenie problémov) Ak vaše zariadenie počítač nevie nájsť, tak zapnite viditeľnosť. Bude niekde v nastaveniach bluetooth.

e) Ak prebehlo všetko v poriadku tak sa vám zjaví približne takáto ikona
4

Záleží od toho čo chcete pripojovať. V mojom prípade pripájam tablet. Ale môžete telefón, počítač, v niektorých prípadoch aj MP3, tlačiareň a vždy sa mení tým aj ikonka zariadenia.
f) Od kliknite možnosť ďalej.
5

g) Opíšte do zariadenia číslo ktoré vygeneroval systém. Príklad: Riešenie problémov. Ak vám takú možnosť neponúkne tak dajte vygenerovať a potom ho prepíšte.
6

h) Ak všetko prebehlo dobre budete vidieť takúto možnosť a môžete ju zavrieť.
7

Návody

Návody

Začiatočník

Schovanie zložky
Ako zistím príponu dokumentu
Vytvorenie PDF dokumentu
Zmena pozadia pracovnej plochy
Ako urobiť prentscreen
Outlook, Thunderbird Ako sa pridáva nový používateľ alebo ako sa zmazáva?
Otvorenie súboru cez súbor/nový
GMAIL
Google Chrome
Google Chrome Aplikácie
FACEBOOK
Odinštalovanie programov vo Windows 7
Odinštalvoanie programov vo Windows 8
Zmena hesla alebo jeho odstránenie vo Windows 8 a vyššie

Pokročilí

Spárovanie Vašeho zariadenia s počítačom pomocou Bluetooth
Rozbalenie súboru v RAR
Zabalenie súboru do formátu RAR
Zabalenie súboru na viac častí
Zašifrovanie súboru v programe WINRAR
Zmena veľkosti disku
Zrušenie zmenšeného disku

Používanie programov

CesarFTP
Vypínač
CCleaner
Defragmentácia Disku
VirtualBox
Daemon Tools
TeamViewer
FREE YOUTUBE DOWNLOADER

Skratky pre Windows 8

Skratky pre Windows 8

Pokročilý

Vytvorenie bootovacieho USB alebo SD karty

Spárovanie Vašeho zariadenia s počítačom pomocou Bluetooth

WINRAR

Rozbalenie Súboru v RAR

Zabalenie súboru v programe RAR

Zabalenie súboru na viac častí

Zašifrovanie súboru v programe WINRAR

Disk

Zmena veľkosti disku

Zrušenie zmenšeného disku

Vytvorenie PDF dokumentu

Pri novších verziách Adobe Acrobat PDF je možnosť vytvorenia dokumentu cez „pravé tlačítko“
– Dokument, z ktorého chceme vytvoriť PDF súbor si označíme a klikneme s pravým tlačítkom a zvolíme možnosť Previesť do Adobe PDF.
1

– Alebo ak sa jedná o aplikácie Word, Excel, PowerPoint môžete si otvoriť ten dokument v možnosti súbor
2

– zvoľte možnosť uložiť ako
3

– Ako prvé mu zvoľte cestu, kde má daný súbor uložiť (najčastejšie pracovná plocha)
4

– Na záver pri ukladaní mu vyberte, že súbor má uložiť do dokumentu PDF

– Pomenujte ho ako chcete a zvoľte možnosť uložiť

Vytvorenie PDF z viacerých súbor a obrázkov

1. Zvoľte si dokumenty, z ktorých si chcete vytvoriť jedno PDF. (U mňa som si na rýchlo vytvoril dok1 dok2 a dok3) označte si ich
5

2. Kliknite pravým tlačítkom a zvoľte možnosť skombinovať súbory v aplikácií Acrobat…
2

3. Objaví sa Vám okno, v ktorom sa Vám dokumenty, ktoré chcete prerobiť na PDF a k tým dokumentom, viete pridávať ďalšie, alebo po označení dokumentov odstraňovať pôvodné
6

4. Keď zvolíte Skombinovanie súbor program Vás vyzve, kde chcete daný dokument uložiť pomenujete ho a zvolíte OK a dokument máte na svete.

(Riešenie problémov, ak sa Vám možnosť chcete uložiť tento dokument nezobrazí a dokument a vytvorí potom stlačte na červený krížik, kde Vás program vyzve aby ste daný dokument uložili)

Skombinovať súbory sa dajú aj cez otvorenie aplikácie

1. Otvorte si program
7

2. Zvoľte možnosť skombinovať súbory do PDF
8

3. Potom, už len pridáte súbory, z ktorých chcete vytvoriť dokument
9

Schovanie zložky

1. Označte si pravým tlačítkom zložku, ktorú chcete schovať
2. Zvoľte vlastnosti zvoľte možnosť skrytý
zlozka1

3. A zvoľte možnosť OK alebo použiť.

Keď, chcete priečinok otvoriť musíte ísť do možnosti priečinka
1. Cez štart napíšte možnosti priečinka
zlozka2

2. Prekliknite sa na Zobrazenie
zlozka3

3. Nájdite možnosť zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky
zlozka4

Alebo môžete ísť cez ovládací panel
1. Zvoľte možnosť ovládací panel
zlozka5

2. Zvoľte Vzhľad a prispôsobenie
zlozka6

3. Nájdite tam možnosti priečinka
zlozka7
4. Ostatné kroky sú rovnaké, ako s prvým spôsobom