Update Windows 10

Spoločnosť Microsoft, vytvorila nástroj na aktualizácie pre Windows 10, ktorý sa volá Windows 10 Update Assistant.

Výhodou, tohoto nástroja je, že nemusíte hľadať v nastaveniach Aktualizácie. Jednoducho si otvoríte tento nástroj a všetky aktualizácie posťahujete. Čas, koľko to bude trvať závisí od:

  • Rýchlosti internetu
  • Počtu a veľkostí aktualizácií
  • „Rýchlosti“ počítača

Odkaz na výrobcu:

https://support.microsoft.com/en-us/help/3159635/windows-10-update-assistant

Ak máte problém so stiahnutím nástroja, tak si ho môžete stiahnuť aj odtiaľto:

Stiahnuť Windows 10 Update Assistant

Skratky pre Windows 8

používate Windows 8 alebo chcete začať používať Windows 8 tak skratky Vám určite pomôžu.

Veľmi často budete používať tlačítko Windows (Win).
Na ľavej strane sa nachádza medzi Ctrl a alt, a na pravej strane tak isto len tam môžete mať ešte jedno tlačítko Apps.

Načo slúži tlačítko Apps si povieme tiež v tomto článku.
1

Najzakladanejšia skratka pre Wiwdows 8 je stlačenie tlačítka Win. Tým sa dostanete do štartu.
Ďalšie skratky:

Ctrl a plus alebo mínus je lupa (dá sa aj Ctlr a krútenie kolieskom je to isté)

Win + C otvorenie kľúčových tlačidiel (možno ste sa stretli v minulosti so slovom “CHARMS” to je presne ono)
2

Ctrl + F Slúži na vyhľadávanie súborov

Win + H Slúži na zdieľanie

Win + I Otvoríte nastavenia

Win + J Prepínanie medzi hlavnými a prichytenými aplikáciami.

Win + K Otvorenie kľúčového tlačidla Zariadenia

Win + O Zamknutie orientácie obrazovky (na výšku alebo na šírku)

Win + Q Vyhľadávanie aplikácií

Win + W Vyhľadávanie v nastaveniach

Win + Z Zobrazenie príkazov dostupných v aplikácii
3

Win + medzerník Prepínanie vstupného jazyka a rozloženia klávesnice
(Ak to nejde musíte si daný jazyk nainštalovať)

Win + ctrl + medzerník Zmena vybratého vstupného nastavenia

Win + Tab Cyklické prepínanie medzi otvorenými aplikáciami
(okrem aplikácií pracovnej plochy)
4

Win + Tab Cyklické prepínanie medzi otvorenými aplikáciami
(okrem aplikácií pracovnej plochy)

Alt + Tab Cyklické prepínanie medzi aplikáciami
5

Win + Shift + bodka (.)
– ťuk raz do ľava
– ťuk druhý krát do prava
– ťuk tretí krát natiahne sa opäť na celý monitor

Zmena veľkosti disku

1.Choďte do ponuky štart
1

2. Nájdite možnosť počítač
2

3Klikneme naňho pravým tlačítkom a zvolíme možnosť spravovať
3

4.Po načítaní zvoľte možnosť správa diskov
4

5.Vyberte si, ktorý disk chcete zmenšovať.
(V mojom prípade to bude disk D lebo C mám systémový a disk D mám na ňom dokumenty).
Označte ho ľavým tlačítkom a potom kliknite pravým tlačítkom a zvoľte zmenšiť zväzok.
5

6.Zvoľte mu kapacitu akú mu chcete nechať v MB!!!
Ja mu dám 33000 MB čiže to je 33 GB A Hneď vám aj systém vypočíta koľko MB vám ostane voľných po zmenšení. V mojom prípade zostane voľných 443937 MB. Stlačte zmenšiť. A počkajte kým počítač dokonči úlohu.
6

7.Teraz si môžete všimnúť, že vedľa disku D je nový disk nevyhradené
7

8.Na disk Nevyhradené kliknite pravým tlačítkom a zvoľte nový jednoduchý zväzok
8

9.Objaví sa vám okno zvoľte možnosť ďalej
9

10.V ďalšom bode sa vás spýta ešte raz koľko MB má zobrať z pôvodného disku.
Už z pôvodných 33 000 môžete len uberať nie však pridávať.
Ja mu nechám 33 000 MB. A zvoľte možnosť ďalej.

11.Potom sa vás spýta akým písmenom má pomenovať jednotku. To je jedno aké sa vám pači. Ale určite zvoľte pridať písmeno jednoty ostatné 2 možnosti si nevšímajte.
10

12.Zvoľte možnosť ďalej. V ďalšom bode sa vás spýta na ďalšie nastavenia. Vám môže zaujímať iba jedno Označenie zväzku. Tam je napísane Nový zväzok. To môžete premenovať napr. Disk, nový systém atď. (Vy ten názov viete aj po vytvorení aj naďalej meniť). Kliknite Ďalej.
11

13.A teraz na možnosť dokončiť
12

14.Otvorte kolónku počítač
13

15.Teraz vidíte, že tam kde boli pôvodne 2 disky teraz sú už tri zakrúžkovaný je ten, ktorý som vytvoril
14

16.Vidíte, že ja som ho nepremenoval a urobím to teraz. Kliknite na ten disk pravým tlačítkom a dajte premenovať alebo na klávesnici stlačte F2 a tým ho premenujete. Ja vám ukážem možnosť cez pravé tlačítko.
15

17.A nazvem ho „windows“.
16

18.Pri premenovaní vás windows vyzve, že musíte mať práva od správcu. Nezľaknite sa a dajte iba pokračovať. A stane sa presne to, čo som ukázal v 17-tom bode že sa to proste zmení za windows ale písmenko aké som zvolil na začiatku ostane.
17

Zabalenie súboru na viac častí

1. Pravým tlačítkom kliknite na súbor, ktorý chcete rozdeliť a vyberte z ponuky “pridať do archívu…”
1

2. hneď v prvej záložke vľavo dole je okno “rozdeliť zväzky bajtov” ,kde si buď vyberiete z možnej ponuky alebo zadáte aký veľký má byť jeden part, tzn. ak chcete napr. rozdeliť veľký súbor na party z ktorých bude mat každý 100MB, tak zadáte 100000000 (100MB=100milionov bajtov)
2

3. stlačte OK a čakajte, kým sa proces neukonči.

(Riešenie problémov ak ste niečo z internetu stiahli a nejde Vám to otvoriť, skúste si nainštalovať tento program)

Zabalenie súboru v programe RAR

1. Zvoľte si súbor, ktorý chcete zabaliť do „raru“

2. Kliknite naňho pravým tlačítkom a zvoľte možnosť pridať do archívu.
1

3. Vyskočí Vám okienko. Môžete ten súbor pomenovať a potom, už len od kliknite OK a počkajte, kým sa Váš súbor neprerobí do formátu rar.
2

Riešenie problémov:

– ak ste niečo z internetu stiahli a nejde Vám to otvoriť, skúste si nainštalovať tento program

– Ak sa Vám v ponuke (nepravdepodobné ale môže sa stať) pri voľbe pravého tlačítka nezobrazí ponuka, ktorú sme si ukázali v druhom kroku tak:

1. Otvorte si aplikáciu (vyhľadajte alebo cez konzolu napíšte WinRAR)

2. Otvorte aplikáciu

3. Zvoľte možnosť pridať
3

4. Vyberte súbor cez tlačítko prechádzať
5. Nájdite ten súbor, ktorý chcete zabaliť (keď ho neviete nájsť vo svojej zložke, kde sa súbor nachádza ) tak v možnosti kde je uložiť vo formáte zvoľte možnosť všetky súbory

6. A už len stačte OK
4

Pre novšie verzie programu WinRAR netreba dávať rozdelenie dát v bajtoch, už sa dá voliť viacero počítačových jednotiek. (od kilobajtoch po gigabajty) Prvý krok je úplne rovnaký:

1. Pravým tlačítkom kliknite na súbor, ktorý chcete rozdeliť a vyberte z ponuky “pridať do archívu…”
5

2. Teraz ako ste volili rozdeliť súbor a tam bolo udané že jedine v bajtoch, teraz je výsuvné menu, kde napíšete na akú hodnotu má rozdeliť archív.
– B (bajty)
– KB (kilobajty)
– MB (megabajty)
– GB (gigabajty
6

Rozbalenie Súboru v RAR

1. Zvoľte možnosť extrahovať do
1

2. Potom Vás program vyzve, kde má daný súbor rozbaliť.
(najrýchlejší spôsob je, keď sa moc v programe neorientujete hodiť to na pracovnú plochu) Ak by ste mu nevybrali cestu tak automaticky rozbalí súbory typu RAR do toho priečinku, kde sa dané súbory nachádzajú. Na obrázku je spôsob rozbaliť súbory na pracovnú plochu.
2

Spárovanie Vašeho zariadenia s počítačom pomocou Bluetooth

Tu som Vám napísal stručný návod ako spárovať vaše zariadenie napríklad tablet, mobil s bluetooth.

1. Bluetooth zapojiť do USB (Ak Vám počítač sam o sebe nepodporuje Bluetooth)

2. Počkať kým nainštaluje ovládač

3. Potom choďte do zariadenia bluetooth a pridať nové zariadenie ako na obrázku
a) Kliknete na taký „malý“ trojuholník
1

b) Nájdite logo bluethoot
2

4. Zapnite bluethoot na Vašom zariadení
c) Na počítači zvoľte možnosť pridať nové zariadenie
3

d) Počkajte kým prebehne vyhľadávanie a nájde vaše zariadenie (riešenie problémov) Ak vaše zariadenie počítač nevie nájsť, tak zapnite viditeľnosť. Bude niekde v nastaveniach bluetooth.

e) Ak prebehlo všetko v poriadku tak sa vám zjaví približne takáto ikona
4

Záleží od toho čo chcete pripojovať. V mojom prípade pripájam tablet. Ale môžete telefón, počítač, v niektorých prípadoch aj MP3, tlačiareň a vždy sa mení tým aj ikonka zariadenia.
f) Od kliknite možnosť ďalej.
5

g) Opíšte do zariadenia číslo ktoré vygeneroval systém. Príklad: Riešenie problémov. Ak vám takú možnosť neponúkne tak dajte vygenerovať a potom ho prepíšte.
6

h) Ak všetko prebehlo dobre budete vidieť takúto možnosť a môžete ju zavrieť.
7

Facebook- Značky

Ak ste úplný začiatočník na Facebooku a neviete, ktorá značka slúži na čo. Tak tento návod je určený práve pre Vás!
1

2.2 → To je upozornenie na to, že nejaký nový kontakt si Vás chce pridať medzi priateľov

3. 3 → Pozretie si nových správ alebo napísané novej

4. 3 →Nejaké nové upozornenie (niekto má narodeniny, nejaká akcia napríklad zraz v reštaurácií atď.)

5. 4 → Touto ponukou sa dostanete na svoj profil

6. 5→ Touto možnosťou pridáte fotku/video. (Co se vám honí hlavou) je pridanie nového statusu (napr. dnes budem variť guláš, mám modré slúchadlá a pod.) Môžete aj na cudzí profil ale musíte sa na dotyčného profil dostať a až potom môžete na jeho „nástenku“ pridať nejakú „vec“