Inštalácia Windows Server 2022 na ProxMox

https://www.syloe.com/glossaire/proxmox/
 • Ako prvé budete potrebovať stiahnuť ISO s Windows Server 2022
 • Potom je potrebné stiahnuť virtio-win-0.1.141. Tento driver je dôležitý, aby sme videli disk, kde sa bude inštalovať Windows server 2022

https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/archive-virtio/virtio-win-0.1.141-1/

Keď máme všetko potrebné stiahnuté a pripravené, môžeme začať robiť virtualizáciu

Zvoľte Create VM

Pomenujte si ho, ako sa bude volať

Kliknite na Next

V ďalšom kroku vyberte ISO s Windows Server 2022 v mojom prípade sa volá SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso

Kliknite na next

V ďalšom kroku kliknite na Next a nemeňte nič

V ďalšom kroku zvoľte kapacitu disku 32 GB, ktoré sú preddefinované sa mi zdá málo, preto som zvolil 500 GB. Nechám na vašom zvážení. (Zväčšiť sa dá disk furt, so zmenšovaním môžu nastať problémy).

Ak to server zvláda 1 jadro (core) je málo, preto odporúčam navýšiť  aspoň 4 jadrá (4 cores)

Kliknite na Next

RAM pämäť (memmory 8000) 8 GB

V nastaveniach siete nič nemeňte

A už len v poslednom kroku všetko potvrďte

Keď máte vytvorenú už virtuálku

Kliknite na Add a potreujete ešte pridať ďalšiu CD/DVD mechaniku s driverom virtio-win-0.1.141

 • Bus/Device nechajte IDE
 • Vyberte storage kde sa nachádza iso v mojom prípade to je local
 • Iso image virto-win-0.1.141.iso

Kliknite na Add

Teraz kliknite na Start

Keď sa spusti sprievodca inštaláciou, tak v prvom kroku kliknite na Next

Teraz kliknite na install now

Zvoľte si, ktorú distribúciu chcete nainštalovať. Ja používam Standard

Od kliknite, že súhlasíte s podmienkami

Zvoľte možnosť Custom: Install Microsoft Server Operating System only (Advanced)

Tu je vidieť, že nemáte v ponuke žiadne disky

Kliknite na Load driver

A teraz na Browse

Mali by ste vidieť CD/DVD mechaniku s driverom

Keď to otvoríte nájdite súbor vioscsi

V ponuke nájdite najnovší driver. V mojom prípade to je 2k16

V ňom vyberte amd64 a kliknite na OK

Kliknite na Next

Počkajte kým sa driver nainštaluje

Po úspešnom nainštalovaní uvidíte už disk na, ktorý môžete nainštalovať Windows Server 2022

Kliknite na Next

Nechajte zbehnúť inštaláciu

Vytvorte Adminsitratora a heslo

Teraz, aby ste sa vedeli prihlásiť prvý krát cez konzolu musíte kliknúť na takú nenápadnú šípku

Môžete sa prihlásiť

Ešte je potrebné nainštalovať sieťový ovládať, aby Vám fungoval internet

Kliknite na Computer management

Kliknite na Device Manager

Kliknite na na Ethernet Controller

Zvoľte update driver

Zvoľte možnosť Browse my computer for drivers

Kliknite na Browse…

Zvoľte mechaniku, kde bol driver pre to, aby sme videli disk, čiže virtio-win-0.1.1

Nájdite NetKVM

Vyberte najnovší v mojom prípade 2k16 amd64 a kliknite na OK

V ďalšom kroku kliknite na NEXT

Kliknite na Install

Aby bolo možné vidieť server v rámci siete kliknite na Yes

Úspešná inštalácia aj s tým, že je na sieti

Od tohoto momentu Vám funguje sieť a môžete ľuďom pridávať prístupy na server prostredníctvom RDP. Konto „Administrator“ už funguje.

Migrovanie virtuálneho OS z Proxmox na druhý server

https://www.syloe.com/glossaire/proxmox/

Pripojte sa na proxmox server

cd /var/lib/vz/dump

vzdump 100

Číslo 100 definuje (môžete mať iné), z ktorej virtuálnej mašiny chcete urobiť backup

Otvorte powershell a stiahnite daný operačný systém príkazom na desktop:

scp root@X.X.X.X:/var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-100-2021_04_24-15_49_05.vma .\Desktop\

Zmena statickej IP adresy na dynamickú IP v Proxmox

https://www.syloe.com/glossaire/proxmox/
 1. Napíšte príkaz nano /etc/network/interfaces

Tu zmeňte static na dhcp a zakomentujte pôvodnú sieťovú konfiguráciu

auto vmbr0
iface vmbr0 inet dhcp
    #address 192.168.1.148/24
    #gateway 192.168.1.1
    #netmask 255.255.255.0
    bridge_ports enp3s0f0
    bridge_stp off
    bridge_fd 0
 • reštartujte server a zistite akú IP adresu Vám pridelil DHCP
ip addr

a ak vám komunikuje server s počítačom tak je to v poriadku

 1. Teraz by som, ako ďalší krok zmenil IP adresu z dynamickej na statickú

Znovu otvorte

nano /etc/network/interfaces

A zmeňte to následovne, ale samozrejme použite IP adresu, ktorú Vám pridelil váš DHCP

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 192.168.88.136/24
    gateway 192.168.88.1
    bridge_ports enp3s0f0
    bridge_stp off
    bridge_fd 0

Keď to už máte hotové, tak teraz ešte upravte IP adresu v úvodnom okne ProxMox

Napíšte:

nano /etc/hosts

A zmeňte aj tu IP adresu

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.88.136 ibasterisk.sk ibasterisk
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1   ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts

Teraz reštartujte server

Po reštarte, by ste mali mať takéto úvodné okno

Nezabudnite napísať https://

Prípadne budete mať bezpečnostnú otázku, či skutočne chcete ísť na nezabezpečenú lokalitu

Prípadne, ak máte problémy tak napíšte príkaz na reštart sieťovej karty

/etc/init.d/networking restart