Sysprep

Upozornenie pred použitím sysprep:

AK PREBEHNE SYSPREP, TAK SA STRATÍ
 • Licenica
 • Nebude v doméne
 • Bude potrebné nastaviť na novo IP adresu
 • Premenovať server na daný hostname, aký bol v pôvodne

Je vhodé ped použitím urobiť snapshoot

Čo je sysprep?

Sysprep je nástroj od spoločnosti Microsoft, prekonfigurovanie operačného systému. Tým myslím hlavne pri Virtuálnych serverov, keď sa pripravuje budúci server z nejakého templatu, tak si necháva svoje „značky“ a v budúcnosti to môže robiť v sieti problémy.

Tak je odporúčané, že pred konfiguráciou nového servera je potrebné urobiť sysprep

Sú 2 spôsoby, ako

Prvý pomocou GUI ísť do cesty

C:\Windows\System32\Sysprep

A spustiť sysprep.exe

Je dôležité pred úkonom zakliknúť možnosť Generalize a zvoliť po dokončení, č osa má stať so serverom. (reštart, vypnúť, alebo nič)

Alebo cez cmd (command prompt) odporúčam spúšťať, ako ADMIN

posledný parameter urobí reštart, vypne sa, alebo sa neurobí nič. Keďže po ukončení tohoto úkonu, chceme na serveri pracovať, tak odporúčam zvoliť možnosť reštart. To urobíme s parametrom reboot

C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe /generalize /oobe /reboot

Automatické prihlásenie konta Win 10/11

1. Stlačte klávesu Win + R

2. Napíšte regedit

3. Chodte do registra Winlogon

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

4. Tu je potrebné Nastaviť:

 • DefaultUserName
 • DefaultPassword – Je potrebné doplniť register
 • AutoAdminLogon zmeniť 0 na 1

DefaultUser Upravte String Value

 • Ak je počítač v doméne a chcete, aby sa načítalo doméno konto, tak zadáte iba jeho doménové konto. Napr. jozko.mrkvicka
 • Ak je počítač v doméne a chcete, aby sa načítalo lokálne konto, tak dadávate jeho lokálny účet, ale pred konto pridáte .\, Napr. .\jozko.mrkvica

DefaultPassword

5. Ako prvé je potrebné vytvoriť string – String Value

6. String Pomenujte ho DefaultPassword

7. Keď na String kliknete dvojklikom, zadajte heslo užívateľa

8. Kliknite na OK

9. Výsledok by mal vyzerať takto

10. Teraz vytvorte DWORD (32-bit) Value AutoAdminLogons s Value data 1

11. Teraz. Keď počítač/notebook reštartujete, tak by sa dané konto malo samé prihlásiť.

Zabbix Agent na Windows

Stiahnite Agenta z tejto stránky

Download Zabbix agents

Vhodné je použiť agenta v takej verzií v akej máte Zabbix Server

Príklad konfigurácie

Kliknite na Download

Keď je stiahnutý

Spustite inštaláciu kliknite Next

Súhlaste s licenciou

V tomto kroku kliknite iba na Next

Teraz vypíšte:

 • Host name zariadenia
 • IP dresa, Zabbix Servera
 • Port agenta sa nemení
 • Server proxy
 • Server or Proxy for active checks: Zadajte IP adresu zabbix servera

Po inštalácii kliknite na Finish

Povoľte Agenta, ešte vo Firewalle

Choďte do ovládacieho panela

Kliknite na Windows Defender Firewall

Kliknite na Allow an app or feature through Windows Defender Firewall

Kliknite na Allow another app…

Pri Path, kliknite na Browse…

Podľa toho, či máte 32 bitový OS, alebo 64 zvoľte Program Files a nájdite Zabbix Agent

Zvoľte zabbix_agentd a kliknite na Open

Potom kliknite na Add

Nájdite zabbix_agentd.exe a kliknite na public a potom Len na OK

Pridanie hosta na Zabbix Serveri

Kliknite na Configuration a tam nájdite Hosts

Kliknite na Create Host

Kliknite na Hosts

Napíšte názov servera a Visible name, odporúčam nazov servera a vyberte v groups do akej skupiny bude patriť. Agent je IP adresa daného servera

Teraz choďte do Monitoring a zvoľte Maps

Kliknite na Edit map

Kliknite na Add

Kliknite na Select

Vyberieme správnu Host groups

Klikneme na server, ktorý chceme pridať do mapy

Vypíšeme:

 • Hosts
 • Label
 • Typ

Klikneme na Apply

A následne na Update

Vytvorenie Mailbox-u

Microsoft 365

Prihláste sa tu:

Active users – Microsoft 365 admin center

V ponuke nájdite Exchange

Prihláste sa

Nájdite Mailboxes

Kliknite na Add a shared mailbox

Vypíšte údaje

Kliknite na Create

Kliknite na „Add users to this mailbox“ a pridajte ľudí, aby vedeli užívatelia disponovať s mailboxom, tak budú musieť byť aj v skupine owner

Klinite na add members

V záložke Delegation pozrite, či sa daný užívateľ nachádza v zložkách Send as a Read and manage (Full Access)

Outlook cez webový prehliadač

Teraz sa prihláste na

https://www.office.com/?auth=2

Kliknite na Outlook

Teraz kliknite na Vašu fotku, alebo nejaký iný obrázok. Nachádza sa v pravom hornom rohu

Zvoľte Open another mailbox

Kliknite na Open

A už viete odosielať maily prostredníctvom Test

Pridanie mailbox-u do Outlook

Kliknite na File

Kliknite na Account Settings

Kliknite na Change

Teraz kliknite na More Settings

Kliknite na Add

Napíšte názov daného Mailbox-u

Zvoľte OK

A zvoľte Apply

Kliknite na Next

Kliknite na Done

Mal by sa Vám Mailbox zobraziť

Odosielanie Mailu prostredníctvom Mailbox-u

Kliknite na New mail

Teraz na Options

Kliknite na možnosť From

Objaví sa Vám pri mailovej adrese From

Kliknite na Other Email Address…

Napíšte nazovMailboxu@VašaDoména

Teraz vyberte, mailbox, ktorý ste pridali a môžete cez neho odosielať maily.

Troubleshooting

Preverte, či je daný užívateľ v oboch skupinách

 • Send as
 • Read and manage (Full Access)

Ak máte túto chybu, vyčistite Cash pamäť Outlook:

Your message did not reach some or all of the intended recipients.

   Subject:	test
   Sent:	20/07/2022 9:10 am

The following recipient(s) cannot be reached:

   Šaňo Horný on 26/10/2022 9:10 am
      This message could not be sent. You do not have the permission to send the message on behalf of the specified user. 

Otvorte Run

Win + R

Napíšte

"%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Outlook\"

Prepíšte celý Outlook napr na outlook.bkp

Prípadne:

 • Reštartujte Outlook
 • Reštartujte Počítač/Notebook

Windows 11 na Hyper-V

Inštalácia Hyper-V

 1. Choďte do Control panel (Ovládací panel)
 2. Kliknite na Uninstall a program (Odinštalovať program)

3. Zvoľte možnosť zapnúť, alebo vypnúť funkcie systému Windows a zvoľte Hyper-V

Spustí sa inštalácia. Po inštaláciíí sa Vám bude chcieť Windows reštartovať.

Inštalácia Windows 11

 1. Kliknite na Quick Create

2. Z ponuky vyberte Windows 11 enviroment a kliknite na Create Virtual Machnine

Spustí sa sťahovanie

Po dokončení kliknite na Connect

Zvoľte Start

Máte možnosť si zvoliť veľkosť displeja/Obrazovky

Nastavenie siete v Hyper-V

Na to, aby sme sa vedeli pripojiť na virtuálny počítač prostredníctvom RDP, tak je potrebné nastaviť sieť. Nesmie byť riešená cez NAT.

 1. Kliknite na Virtual Switch Manager…

2. Ako prvé vytvoríme External. Kliknite na Create Virtual Switch

3. Pomenujeme sieťovku, môžeme dať nejakú poznámku (nieje povinné), viberieme sieťový adaptér

4. Kliknite na Apply

5. Teraz vytvorte internú sieť podobným spôsobom

6. Kliknite na Settings

7. Zvoľte Network Adapter a tam zvoľte External-nw

8. Zapnite virtuálku, ktorú ste vytvárali

Mali by ste mať sieť

DHCP, by malo pridelovať IP adresy z rozsahu.

ipconfig

Vytvorenie užívateľov

Pri vytvorení užívateľov, nefunguje netplwiz, preto treba použiť, inú cestu

 1. Kliknite na tlačítko Win, zmeňte Change account settings

2. Kliknite na Add account

Vypíšte údaje, meno heslo a heslo zopakujte

3. Rozkliknite konto a kliknite na kolonku Change acount type

Konto zmeňte za Adminsitrátora

Ak budete potrebovať pridať ďalších užívateľov s právami na RDP, ta kej potrebné ísť do Remote desktop settings

Kliknite na Remote Desktop users

Tu pridajte nových užívateľov

Migrovanie z domény na druhú doménu

 1. Ako prvé musíte byť prihlásený, ako doménový administrátor

2. Teraz stiahnite softvér Prowiz

https://www.forensit.com/downloads.html

3. Keď ho máte stiahnutý, môžete ho spustiť

4. Kliknite na ďalej

5. V ďalšom kroku musíte napísať názov novej domény a meno používateľa, ktorý je vytvorený už v Active directory v novej doméne.

6. V ďalšom , kroku Vás vyzve, aby ste overili totožnosť Admina v novej doméne, tak napíšte meno a heslo.

7. Nechajte to dokončiť

8. Po dokončení budete automaticky odhlásený, počítač sa reštartuje. Potom budete v novej doméne. Prebehne ešte pár zmien a môžete používať počítač.

Odinštalovanie ESET agenta

 • Teraz spustite Windows 10 v spomínanom núdzovom režime

Postup, ako spustiť Windows 10 v núdzovom režime nájdete tu:

https://ibasterisk.sk/spustenie-nudzoveho-rezimu-na-windows-10/

 • Potom buď ho otvoríte cez terminál príklad:

Alebo spustíte dvoj klikom

Otvorí sa vám terminál a stlačte y (yes)

Nechajte to prebehnúť

V ďalšom kroku, stlačte opäť y (yes)

ESET agent sa úspešne odinštaloval

Stlačte už iba q (quit). Vypnite núdzový režim a reštartuje počítač

Spustenie núdzového režimu na Windows 10

 1. Stlačte tlačítko Win + R

Spustí sa Vám program Run

2. Do programu napíšte

msconfig

Spustí sa Vám Systémová konfigurácia

Kliknite na Boot

Teraz kliknite na Save boot

Teraz klinite na Apply

Windows Vás vyzve, aby ste ho reštartovali

Po reštarte Systém sa Vám spustí Windows 10 v núdzovom režime.

Keď chcete vypnúť núdzový režim, tak musíte znovu spustiť program, a zrušiť núdzový režim

Pridanie počítača do domény do Windows 10 20H2

 1. Otvorte nastavenia
 2. Napíšte do vyhľadávania: Prístup k pracovisku, alebo škole

Kliknite na pripojiť:

My Azure nemáme, ale máme Active directory, tak zvoľte Pripojiť toto zariadenie do lokálnej domény Active Directory

Vpíšte doménu a potom Vás počítač vyzve, aby ste zadali Administrátorský prístup k doméne

Kliknite na ďalej

Windows Vás vyžiada, aby ste zadali administrátorské práva, ale doménového administrátora

zadajte, aké zaradenie má daný užívateľ, či administrátor, alebo užívateľ

Potom reštartujte počítač

Konvertovanie disku na Windows 10 z MBR na GPT

V prvom kroku spustite inštaláciu Windows 10

V tomto kroku stlačte Shift a F10 a otvorite terminál

Príkazom diskpart, zistíte, aké partície na disku

diskpart

(ja nemam ziadne retoze robim v programe Virtualbox)

Príkazom List disk zistíte koľko diskov máte

list disk

Príkazom select disk a cislo disku v mojom prípade disk 0

select disk 0

Teraz napíšte convet gpt

convert gpt

Teraz môžete terminál zavrieť a pokračovať v inštalácií

Ako zistím akú verziu Windows 10 používám?

 1. Choďte do štartu

Začnite písať „winver“

Keď program spustíte, tak Vám ukáže akú verziu Windows 10 používate

Ak chcete aktualizovať operačný systém, tak môžete použiť nástroj Windows 10 update assistant

https://support.microsoft.com/en-us/help/3159635/windows-10-update-assistant

Podrobnejší článok nájdete tu:

Update Windows 10

Active Directory Administrative Center

V práci sa mi stala jedného dňa taká zaujímavá vec. Ako som urobil Aktualizáciu Windows 10 na vyššiu verziu, tak nástroj Active Directory Administrative Center sa mi spontánne odinštaloval z počítača.

Na čo sa používa tento program

Active Directory Administrative Center sa používa na odblokovanie, zablokovanie užívateľa. Pomocou tohto nástroja viete aj resetnúť heslo užívateľa.

Postup na inštaláciu Nájdete tu

Vyberiete si v akom jazyku chcete stiahnuť inštaláciu

Keď kliknete na Download, tak sa Vás spýta, ktorú štruktúru bitovú štruktúru chcete. Buď 32, alebo 64 bit.

Stiahnete ju a nainštalujete.

Inštalácia prebieha, ako by sa inštalovala aktualizácia

Vypnutie Proxy servera

V tomto článku sa venujem vypnutiu Proxy servera na Google Chrome, Mozilla Firefox a v operačnom systéme Windows.

Čo je Proxy server

Server proxy alebo proxy server je server počítačovej siete, ktorý umožňuje klientom nepriame pripojenie k inému serveru. Proxy server funguje, ako sprostredkovateľ medzi klientom a cieľovým serverom, prekladá požiadavky klienta a oproti cieľovému serveru vystupuje, ako klient. Prijatú požiadavku potom odosiela naspäť klientovi. Môže ísť tak o špecializovaný hardvér, ako aj o softvér bežiaci na počítači.

Aplikačný proxy server je server špeciálne určený pre určitý protokol resp. aplikáciu. S jeho pomocou je možné analyzovať obsah komunikácie, prípadne ju pozmeniť (napr. odstraňovanie reklám z HTTP požiadaviek, blokovanie webových stránok podľa obsahu), alebo ukladať požiadavky do vyrovnávacej pamäte (cache), a tak zefektívniť komunikáciu.

Ako ho vypnúť

Mozilla Firefox

 • Otvorte Firefox
 • Kliknite na „hamburger“

Zvoľte možnosti

Do okienka „hľadať“ zadajte proxy

Google Chrome

Kliknite na „hamburger“

Automatické zisťovanie nastavenia vyvoľte vypnúť

Windows

Kliknite na štart

Update Windows 10

Spoločnosť Microsoft, vytvorila nástroj na aktualizácie pre Windows 10, ktorý sa volá Windows 10 Update Assistant.

Výhodou, tohoto nástroja je, že nemusíte hľadať v nastaveniach Aktualizácie. Jednoducho si otvoríte tento nástroj a všetky aktualizácie posťahujete. Čas, koľko to bude trvať závisí od:

 • Rýchlosti internetu
 • Počtu a veľkostí aktualizácií
 • „Rýchlosti“ počítača

Odkaz na výrobcu:

https://support.microsoft.com/en-us/help/3159635/windows-10-update-assistant

Ak máte problém so stiahnutím nástroja, tak si ho môžete stiahnuť aj odtiaľto:

Stiahnuť Windows 10 Update Assistant

Zrušenie zmenšeného disku

1. Choďte do ponuky štart
1

2. Nájdite možnosť počítač
2

3. Klikneme naňho pravým tlačítkom a zvolíme možnosť spravovať
3

4. Po načítaní zvoľte možnosť správa diskov (počkajte kým sa načíta). Potom sa Vám objaví tabuľka ako na obrázku
4

5. Zvoľte na odstrániť zväzok
5

6. Potom vám zväzok bude figurovať ako nezaradený
6

7. Teraz (v mojom prípade je to disk) Kliknite naňho prvým tlačítkom a zvoľte rozšíriť zväzok
7

8. Objaví sa vám okno sprievodca rozšírením zväzku
8

9. Dajte možnosť ďalej

10. Potom sa vyhodí ďalšie okno, v ktorom sa vás opýta o ktorú časť ma systém rozšíriť. Systém to už nadefinoval za mňa a už kliknem len na tlačítko ďalej.
9

11. A potom sa vyhodí Ďalšie okno a zvoľte iba dokončiť
10

12. Koniec vyzerá tak že namiesto disku D a v mojom prípade F už je len jeden disk D
11

13. Takto to vyzerá v ikonke počítač. Iba Dva disky disk F chýba, pretože sme ho zmazali
12

Zmena veľkosti disku

1.Choďte do ponuky štart
1

2. Nájdite možnosť počítač
2

3Klikneme naňho pravým tlačítkom a zvolíme možnosť spravovať
3

4.Po načítaní zvoľte možnosť správa diskov
4

5.Vyberte si, ktorý disk chcete zmenšovať.
(V mojom prípade to bude disk D lebo C mám systémový a disk D mám na ňom dokumenty).
Označte ho ľavým tlačítkom a potom kliknite pravým tlačítkom a zvoľte zmenšiť zväzok.
5

6.Zvoľte mu kapacitu akú mu chcete nechať v MB!!!
Ja mu dám 33000 MB čiže to je 33 GB A Hneď vám aj systém vypočíta koľko MB vám ostane voľných po zmenšení. V mojom prípade zostane voľných 443937 MB. Stlačte zmenšiť. A počkajte kým počítač dokonči úlohu.
6

7.Teraz si môžete všimnúť, že vedľa disku D je nový disk nevyhradené
7

8.Na disk Nevyhradené kliknite pravým tlačítkom a zvoľte nový jednoduchý zväzok
8

9.Objaví sa vám okno zvoľte možnosť ďalej
9

10.V ďalšom bode sa vás spýta ešte raz koľko MB má zobrať z pôvodného disku.
Už z pôvodných 33 000 môžete len uberať nie však pridávať.
Ja mu nechám 33 000 MB. A zvoľte možnosť ďalej.

11.Potom sa vás spýta akým písmenom má pomenovať jednotku. To je jedno aké sa vám pači. Ale určite zvoľte pridať písmeno jednoty ostatné 2 možnosti si nevšímajte.
10

12.Zvoľte možnosť ďalej. V ďalšom bode sa vás spýta na ďalšie nastavenia. Vám môže zaujímať iba jedno Označenie zväzku. Tam je napísane Nový zväzok. To môžete premenovať napr. Disk, nový systém atď. (Vy ten názov viete aj po vytvorení aj naďalej meniť). Kliknite Ďalej.
11

13.A teraz na možnosť dokončiť
12

14.Otvorte kolónku počítač
13

15.Teraz vidíte, že tam kde boli pôvodne 2 disky teraz sú už tri zakrúžkovaný je ten, ktorý som vytvoril
14

16.Vidíte, že ja som ho nepremenoval a urobím to teraz. Kliknite na ten disk pravým tlačítkom a dajte premenovať alebo na klávesnici stlačte F2 a tým ho premenujete. Ja vám ukážem možnosť cez pravé tlačítko.
15

17.A nazvem ho „windows“.
16

18.Pri premenovaní vás windows vyzve, že musíte mať práva od správcu. Nezľaknite sa a dajte iba pokračovať. A stane sa presne to, čo som ukázal v 17-tom bode že sa to proste zmení za windows ale písmenko aké som zvolil na začiatku ostane.
17