Defragmentácia disku

Defragmentácia disku je proces konsolidácie fragmentovaných súborov na pevnom disku počítača.

Pevný disk sa postupne fragmentuje pri ukladaní, zmenách a odstraňovaní súborov. Ak zmeníte súbor, zmeny sa často uložia do iného umiestnenia na pevnom disku než pôvodný súbor. Ďalšie zmeny sa uložia do ďalších umiestnení. Súbor a samotný pevný disk sa postupne fragmentujú a počítač sa spomaľuje, pretože informácie potrebné na otvorenie súboru musí hľadať na viacerých miestach.

Defragmentácia disku je nástroj, ktorý znova usporiada údaje na pevnom disku a opätovne zjednotí fragmentované súbory, takže počítač môže pracovať efektívnejšie. Program Defragmentácia disku sa v tejto verzii systému Windows spúšťa podľa zvoleného časového plánu, aj keď je možné manuálne spustenie alebo zmena používaného časového plánu.

Ako na to:

Defragmentácia disku
Defragmentáciu disku má už Windows zabudovanú v systéme. Najuniverzálnejšia cesta pre všetky druhy Windows je:
1. Ísť do priečinka počítač
1

POZNÁMKA (Väčšinou C, D v niektorých prípadoch je iba C Ja mám vlastným spôsobom 2 disky, takže ja mam C a D. U každého užívateľa C je systémový disk a D je disk určený na dokumenty).

2. Zvoľte disk, ktorý chcete defragmentovať v mojom prípade C.
2

3. Kliknite naňho pravým tlačítkom a zvoľte možnosť vlastnosti
3

4. Potom zvoľte možnosť nástroje
4

5. Zvoľte možnosť druhú v poradí (z hora) Defragmentujte súbory na jednotke a kliknite na možnosť Defragmentovať…

6. Potom označte disk, ktorý chcete defragmentovať a zvoľte možnosť analyzovať. Počkajte kým prebehne potom by sa už mala spustiť defragmentácia automaticky.

Alebo jednoduchšia cesta
1. Otvorte štart
2. napíšete „defragmentácia a optimalizácia disku“ počkajte kým to vyhľadá
5
3. Spuste ju

naspäť