Diaľka

Osamelí sme, keď si odišla preč.
Vzťahy ochladli.
Diaľka nás rozdelila.
Každý deň sme na telefóne.
Výdobytky techniky nás spojili
Pred piatimi rokmi.
A po piatich rokoch sme sa odlúčili
A tie technické prvky nás znovu snažia spojiť.
Žiaľ nevyhradia dotyky
a teplo tvojej periny.
Myslím na teba a ty na mňa.
Ale samota ma sužuje.
Prázdna izba prázdny byt.
a prázdne miesto v mojom srdci.
Láska chladne a opadá
ako listy na stromoch v jeseni.
Umelo vzťah držíme.
Neuvedomujeme si
že sa brzdíme
A už sebe nie sme nápomocní.

naspäť