Dotyky

Čo je krajšie ako cítiť vôňu osoby,
ktorej padne človeku do náručia?

Osoba, ktorá neopustí,
a vždy bude pri tebe?

Cítiť na tele nežné dotyky,
ktoré chce cítiť každý.

V posteli sa túliť.
Hľadať oporu.
Pocit bezpečia.

Niekto, kto čaká.
Niekto pre koho sa oplatí žiť.
Niekto kto naučí milovať.

Alebo v živote platí iba:
Milovať znamená
Pochopiť, že druhá strana
milovať prestane?

naspäť