Forticlient na Linux Ubuntu 22.04 Linux Mint 21.03

Na fóre som našiel, ako naištalovať Forticlient na Ubuntu 22.04. ae bol som zvedavý, či je ho naištalovať aj na Linux Mint 21.03. Išlo to aj na Mint.

https://docs.fortinet.com/document/forticlient/7.2.3/administration-guide/213138/installing-forticlient-linux-from-repo-fortinet-com

  1. Nainštalujte gpg kľúč
wget -O - https://repo.fortinet.com/repo/forticlient/7.2/debian/DEB-GPG-KEY | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/repo.fortinet.com.gpg

2. Vytvorte cestu v textovom editore (vim, nano, vi )

nano /etc/apt/sources.list.d/repo.fortinet.com.list

3. Urobte zápis

deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/repo.fortinet.com.gpg] https://repo.fortinet.com/repo/forticlient/7.2/debian/ stable non-free

4. Uložte súbor

5. Urobte update

sudo apt update


6. Nainštalujte Forticlient

sudo apt install forticlient


7. Nastavte si Forticlienta, otestujte spojenie

naspäť