FREE YOUTUBE DOWNLOADER

1. Pri inštalácií program podporuje aj slovenský jazyk. Keď program nainštalujete tak:

2. Otvorte program (pri otvorení vás môže vyzvať k aktualizácií, tak ho kľudne môžete aktualizovať, pretože on je voľne šíriteľný program). Keď chcete zrušiť reklamy, tak iba vtedy Vás vyzve aby ste zaplatili, ale to môžete ignorovať.
youtube1

3. Choďte na YouTube a nájdite si video, ktoré chcete stiahnuť

4. Označte si link (musí svietiť na modro)

5. A buď s kombináciou kláves Ctrl+C (skopíruje odkaz) alebo na myši pravým tlačítkom a zvoľte možnosť kopírovať
youtube2

6. Otvorte si program Free YouTube downloader

7. A teraz buď s kombináciou kláves Ctrl+V (prilepiť/vložiť) alebo v programe kliknete na tlačítko vložiť, vložíte video
youtube3

8. A potom, keď už máte všetky videa pridané v tomto programe zvoľte možnosť iba Stiahnuť
youtube4

9. Ak to nenastavíte inak tak VŠETKY VIDEA SA VÁM BUDÚ SŤAHOVAŤ DO PRIEČINKA VIDEA

naspäť