Generovanie hesiel pomocou Linux/Raspberry

Nainštalujte pwgen

apt install pwgen

Teraz ho spustíte

pwgen

Vygeneruje Vám heslá

Ak by ste chceli 64 znakové heslo

pwgen -N 1 -s 96
naspäť