Hrob

Kopem.
Zem je stvrdnutá.
Dlane mi krvácajú.
Pot mi tečie po tvári.

Už nevládzem ďalej.
Chcem to vzdať.
Zem moje telo nechce asi priať.
Prečo musí zem tak tvrdá byť?

Na náhrobnom kameni,
moje meno svieti.
Len zem nepustí.

Sťaby kameň.
Už aj betón je mäkší,
ako táto zem.

Dávam si otázky
prečo ma zem nechce?

Mám ešte nejaký údel
na tom to svete?

Veď, už iné východisko nie je.
Veľa zla a málo radosti.
Chcem to skoncovať.
Nič už nechcem cítiť.

Odísť chcem.
Veď ostane len kameň.
Nikomu chýbať nebudem.

Po ukončení samovraždy,
ma prosím hoďte do tejto jamy.
Dovi.

naspäť