Inštalácia a konfigurácia FTP servera

sudo apt update

Teraz nainštalujte vsftpd

sudo apt install vsftpd

Teraz pridajte, alebo od komentujte nasledujúce riadky. (Predpokladám, že už to bude hotové, len pre istotu)

listen=NO 
anonymous_enable=NO 
local_enable=YES 
write_enable=YES 
local_umask=022 
dirmessage_enable=YES 
use_localtime=YES 
xferlog_enable=YES 
connect_from_port_20=YES 
chroot_local_user=YES 
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty 
pam_service_name=vsftpd 
user_sub_token=$USER
pasv_enable=Yes 
pasv_min_port=30000 
pasv_max_port=30100 
allow_writeable_chroot=YES 
userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd.user_list
userlist_deny=NO
ssl_tlsv1=YES 
ssl_sslv2=NO

Vytvorte užívateľa

napr. Michal, to je na Vás, ak osa bude volať užívateľ.

sudo useradd <name> 
sudo useradd Michal

V ďalšom kroku sa píše heslo. Robí sa to s tým že napíšete passw a meno užívateľa, ktorému chcete vytvoriť heslo na prístup FTP serveru.

sudo passwd <name>
sudo passwd michal

Pridáme užívateľa v našom prípade to bude Michal na povolený ftp list

echo "Michal" | sudo tee -a /etc/vsftpd.user_list

Overiť si to môžeme napríklad s príkazom cat

cat /etc/vsftpd.user_list

Keď to máte hotové môžete otestovať spojenie

sftp -o User=michal 192.168.135.145

Úspešné pripojenie na sftp

Teraz môžete použiť ľubovoľný FTP client, ja rád používam FileZilla

naspäť