Inštalácia OwnCloud 10 na Raspberry Pi

Čo je vlastne Cloud?

Cloud je externé úložisko v sieti. Za účelom je neprísť o dáta. Je veľa poskytovateľov tejto služby. Microsoft má Cloud One Drive. Ten je už od Windows 7 automaticky naištalovaný do operačných systémov Windows. Google má Google Drive. Ďalším takým „hráčom“ je Cloud od spoločnosti Samsung Drop Box. Za zmienku stojí aj Cloud Mega sync. Poskytovatelia sa odlišujú od seba s rôznymi funkciami, alebo kapacitou.

 • One Drive ponúka zdarma kapacitu 7 Gb.
 • Google Drive ponúka zdarma kapacitu 15 Gb.
 • Drop Box ponúka zdarma kapacitu 2 Gb.
 • Mega sync ponúka zdarma kapacitu 50 Gb.

V tomto článku sa budeme venovať konfigurácií vlastného dátového úložiska, vrámci svojej lokálnej sieti. Budeme inštalovať a konfigurovať OwnCloud 10 na raspberry Pi.

OwnCloud som nainštaloval a nakonfiguroval na operačný systém Raspbian. https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

Povolenie SSH na Raspberry Pi

Využitie SSH je napríklad, keď k serveru, alebo k Raspberry nemáme pripojený monitor, alebo pristupujeme k danému serveru na diaľku.

 • Na počítači napíšte lokálnu IP adresu zariadenia cez putty, cmd, alebo ja používam Linuxový príkazový riadok vo Windows 10.
 • Keď to máte nastavené, tak otvorte si terminál a pozrite sa, akú ste IP adresu ste dostali. IP zistíte pomocou príkazu:
  •  ifconfig

Príkaz ifconfig sa používa ešte na starších verziách Linuxu nahrádza ho nový

ip addr

Inštalácia Apache2

Ďalším krokom, bude naištalovať apache2

apt-get install apache2

Keď teraz pôjdete cez webový prehliadač a napíšete tam IP adresu Raspberry Pi. (192.168.1.158), mali by ste vidieť takýto výstup:

Riešenie problémov:

Ak Vám náhodou nenabehne apache cez, webový prehliadač. tak skúste ho spustiť príkazmi:

systemctl start apache
systemctl enable apache2
apt-get install -y apache2 mariadb-server

Stiahnutie Owncloud 10

Teraz stiahnite Owncloud 10 package:

 cd /tmp 
 wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-10.0.10.tar.bz2 

Rozbaľte súbory a zmeny pravidiel

tar -xvf owncloud-10.0.10.tar.bz2
chown -R www-data:www-data owncloud

Teraz potrebujete premiestniť owncloud súbory. Urobíte to následným príkazom:

mv owncloud /var/www/html/

Teraz choďte preč z priečinka:

 cd

Vytvorte nový konfiguračný súbor etc/apache2/sitese-available

(možete použiť nano alebo Váš obľúbený textový editor)

sudo nano /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf

napíšte do neho:

Alias /owncloud "/var/www/html/owncloud/"
<Directory /var/www/html/owncloud/>
 Options +FollowSymlinks
 AllowOverride All
<IfModule mod_dav.c>
 Dav off
 </IfModule>
SetEnv HOME /var/www/html/owncloud
SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/owncloud
</Directory>

Uložte to

Vytvorte symbolický link:

ln -s /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf /etc/apache2/sites-enabled/owncloud.conf

Pridajte apache konfiguráciu:

To uskutočníte pomocou príkazov na povolenie modulov:

Možnože Vás systém vyzve, aby ste reštartovali apache2

systemctl restart apache2 
a2enmod headers
systemctl restart apache2
a2enmod env
a2enmod dir
a2enmod mime

Vytvorenie MySQL databázy a užívateľa:

 mysql -u root -p 

V tomto kroku Vás systém vyzve, aby ste vytvorili heslo a verifikáciu hesla. To je na Vás aké zvolíte:

Teraz vytvorte databázu:

create database owncloud;

Výstup:

Teraz vytvorte užívateľa:

GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud.* TO 'owncloud'@'localhost' IDENTIFIED BY '12345'; 
flush privileges;
exit,

riešenie problémov:

apt-get install php

Jednoducho treba prejsť na staršiu verziu PHP. Napríklad PHP2, alebo niečo s čím to je kompatibilné:

Nainštalujte PHP 7.2

sudo apt-get install php7.2 php7.2-cli php7.2-common

Nájdite a nainštalujte špecifické PHP 7.2 rozšírenia:

sudo apt-get search php7.2
sudo apt-get install php7.2-curl php7.2-gd php7.2-json php7.2-mbstring php7.2-intl php7.2-mysql php7.2-xml php7.2-zip
php -v

Zakážeme pôvodné php. V našom prípade 7.3

a2dismod php7.3

Systém Vás vyzve k reštartu:

systemctl restart apache2

Povolíme PHP 7.2

a2enmod php7.2

A znovu treba reštartovať

systemctl restart apache2

Tento krok sme robili už vyššie, ale tak pre istotu ho sem ešte raz napíšem:

Musíte modifokovať subor phpinfo.php. Môžete buď cez vim, vi alebo nano.

nano /var/www/html/phpinfo.php
<?php phpinfo(); ?>

Uložte to.

Teraz, choďte cez webový prehliadač IP adresa/owncloud. Napr 192.168.1.158/owncloud

Keď vypíšete všetky údaje, tak to potvrďte a potom sa užívateľským menom a heslom prihláste

V našom prípade:

Create an admin account

 • user: ibasterisk
 • a heslo ake ste si zvolili
 • databáza: owncloud
 • heslo: 12345
 • user: owncloud

Stiahnutie klienta do mobilného telefónu:

Mám skúsenosť s Andoid:

Jedna aplikácia je free a druha je za poplatok

Aplikáciu Zadarmo nájdete tu:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.owncloud.android&hl=en

platenú aplikáciu nájdete tu:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.owncloud.android&hl=en

Keď ju máte naištalovanu, tak program sa Vás vyzve aby ste sa prihláslili. V mojom prípade to je IP adresa. 192.168.1.158/owncloud

a už iba zadajte meno a heslo.

naspäť