Inštalácia Spotify na Linux Mint a Ubuntu

Spotify je aplikácia určená na počúvanie hudby, je možnosť ju používať aj bezplatne, ale počas počúvania hudby Vám tam skočí reklama. Takže z tohoto hľadiska odporúčam zaplatiť na mesiac 6 €. Zo začiatku, máte prémiový účet, ktorý môžete používať 3 mesiace bezplatne.

  1. Týmto príkazom pridáte repozitáre Spotify a podpisový kľúč, aby bolo možné veriť stiahnuté balíčky
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys BBEBDCB318AD50EC6865090613B00F1FD2C19886

2. Teraz pridajte repozitáre

echo deb http://repository.spotify.com stable non-free | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list

3. Nazáver naištalujte Spotify klienta

sudo apt-get install spotify-client
naspäť