Inštalácia Wine na Linux Mint 19.1

https://www.macupdate.com/images/icons256/17376.png

Wine slúži na emuláciu prostredia Windows. Niektoré aplikácie s príponou exe. je možné prostredníctvom tejto aplikácie naištalovať na linux. V tomto článku si ukážeme ako. 

  • Otvorte si Správca softvéru
  • Nainštalujte Wine-stable
  • Keď to naištalujete, otvorte s iterminál

nano ~/.profile

  • Na koniec riadku napíšte
export PATH="$PATH:/opt/wine-stable/bin"
Potom napíšte 
uname -p
OS Vám vypíše koľko bitovú štruktúru používa
Keď Váš system je 64 bitový povoľuje aj 32 bitovú architektúru
sudo dpkg --add-architecture i386
  Stiahnite wine cez príkazový riadok
  wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
        sudo apt-key add winehq.key
        sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'
        sudo apt update
        sudo apt install --install-recommends winehq-stable 

Spustite

Winecfg

Keď spustíte tento príkaz môžete nakonfigurovať Wine

naspäť