Inštalácia WordPress na Rasperry Pi

Tento článok, je zameraný na inštaláciu a konfiguráciu WordPress na Raspberry Pi.

Wordress je jedna z platforiem redakčných systémov na tvorbu web stránok. (CMS Content managment system) Má širokú komunitu. Tvorba web stránky, pozostáva z inštalácie pluginov. (sú platené, ale sú aj zadarmo). Môžete programovať v zdrojom kóde, ale nie je to potrebné.

V tomto článku si ukážeme, ako sa inštaluje WordPress na Raspberry Pi.

Nainštalujte na SD kartu Raspbian

Povolenie SSH na Raspberry Pi

  • Využitie SSH je napríklad, keď k serveru, alebo k Raspberry nemáme pripojený monitor, alebo pristupujeme k danému serveru na diaľku.
  • Na počítači napíšte lokálnu IP adresu zariadenia cez putty, cmd, alebo ja používam Linuxový príkazový riadok vo Windows 10.
  • Keď to máte nastavené, tak otvorte si terminál a pozrite sa, akú ste IP adresu ste dostali. IP zistíte pomocou príkazu:

ifconfig

  • Príkaz ifconfig sa používa ešte na starších verziách Linuxu nahrádza ho nový

ip addr

V tvare ssh pi@a vaša IP adresa. X.X.X.X

ssh pi@192.168.1.158

Terminál Vás vyzve, či sa naozaj chcete prihlásiť napíšte:

yes

Teraz napíšte heslo na Raspberry PI, aké ste si zvolili

Začneme s tým, že aktualizujeme repozitáre:

apt-get update
apt-get upgrade

Inštalácia MySQL on Raspberry Pi

apt-get install mariadb-server

Stlačte enter alebo napíšte Y

Inštalácia Apoache Web servera

apt-get isntall apache2

Keď to zbehne mali by ste cez webový prehliadač vidieť výstup

Po dokončení by ste mali skontrolovať, či PHP pracuje. Choďte na adresár html:

cd /var/www/html/

Vymažte index.html

rm index.html

Na webovom prehliadači budete mať nejaký takýto výstup:

Teraz vytvorte nový súbor, ktorý bude nazvaný index.php. Buď môžete použiť vim alebo nano. (nano je na Raspberry predvolený)

vim index.php

Do neho napíšte:

 <?php echo "hello world"; ?> 
 <?php echo date('Y-m-d H:i:s'); ?> 
 <?php phpinfo(); ?> 

Reštartujte službu:

service apache2 restart

Nie je to extra potrebné, ja to používam pre istotu. Apache sa spustí automatický po inštalácií a PHP má na to modul, takže ak ste nemenili konfiguráciu Apachu

Teraz by ste mali vidieť PHP info

Az na to ze ti na tom obrazku chyba vystup tych prvych dvoch PHP co mas vyssie. Toto je len phpinfo.

Inštalácia MySQL

Prvotná konfigurácia  MySQL

mysql_secure_instalation

Ak si chcete pozrieť, akú verziu MySQL máte tak to urobíte príkazom:

mysql --version

Teraz napíšte:

sudo mysql -u root -p
create database wordpress;
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD'; 
exit

Tento príkaz je pridelenie root oprávnenia na celú databázu. Z bezpečnostných dôvodov, to nie je dobre. Preto si treba vytvoriť samostatného užívateľa, len na WordPress databázu.

Napríklad:

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wordpress'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';

Databázu: wordpress

Heslo k databáze: Je na Vás

Inštalácia WordPress

Pred inštaláciou WordPress musíme, ako prvé vymazať index.php

To urobíme príkazmi

cd /var/www/html/
sudo rm *

Stiahneme WordPress:

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Súbory musíme po stiahnutí rozbaliť. To urobíme príkazom

tar xzf latest.tar.gz

Teraz musíte premiestniť WordPressové súbory

mv wordpress/* .

Predtým, ako budete pokračovať, zlikvidujte stiahnutý súbor a adresár wordpress:

rm- rf wordpress latest.tar.gz

Ďalej nastavte používateľa Apache ako vlastníka adresára:

chown -R www-data:www-data .

Takto vytvoríme vlastníka a skupinu

Do webového prehliadača napíšte IP adresu Raspberry a vyberte jazyk, aký má WordPress použiť.

Vypíšte názov databázy

Používateľské meno a heslo

Kliknite na zaslať

Vypíšte údaje, aké ste napísali do databázy:

A zvoľte možnosť zaslať

Teraz vypíšte:

  • názov stránky
  • Používateľské meno
  • heslo
  • e-mail
naspäť