Jitsi-Meet na Debian 10

V tomto článku si ukážeme, ako naištalovať Jisti-meet na Debian 10.

Jisti-Meet je služba, ktorá umožňuje video chat a dokonca aj chat.

  • Ako prvé naustaľujte balíčky sudo  a ssh
apt-get install -y ssh sudo ufw apt-transport-http
  • Teraz cez pridajte svojho užívateľa, ale nie root, do súboru  / etc / sudoers.

(Na otvorenie môžete použiť ľubovoľný textový editor, napr. vim, nano, alebo vi )

nano /etc /sudoers

Moje užívateľské meno som si zvolil ibasterisk, Vy si môžete zvoliť iné

ibasterisk ALL=(ALL:ALL) ALL
  • Teraz pridajte Jisti GPT key
wget -qO - https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key | sudo apt-key add -
  • Pridajte Jisti repozitáre a urobte update apt
sh -c "echo 'deb https://download.jitsi.org stable/' > /etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list"
apt-get -y update
  • Nainštalujte Jisti-Meet
apt-get -y install jitsi-meet

Vyskočí Vám okno, do ktorého zadajte buď lokálny server, alebo verejnú IP adresu servera. V mojom prípade Jisti-Meet nainštalujeme na VPS, tak musím zadať verejnú IP adresu. A zvoľte OK

V ďalšom kroku sa Vás spýta na certifikát SSL. V tento inštalácií budeme generovať certifikát automaticky, tak zvoľte prvú možnosť.

Teraz do súboru:

nano /etc/jitsi/videobridge/sip-communicator.properties file
org.ice4j.ice.harvest.NAT_HARVESTER_PUBLIC_ADDRESS=80.211.174.77

Pridávam vzori na IP adresy:

org.ice4j.ice.harvest.NAT_HARVESTER_LOCAL_ADDRESS=[INTERNAL.IP.ADDRESS]
org.ice4j.ice.harvest.NAT_HARVESTER_PUBLIC_ADDRESS=[PUBLIC.IP.ADDRESS]

Urobte reštart:

reboot

Teraz choďte na cez webový prehliadač a zadajte IP serveru, na ktorý ste nainštalovali Jisti-Meet

Môj príklad: https://80.211.174.77/

Zadajte názov skupiny

Zvoľte povoliť

Jitsi-Meet podpouje aj aplikáciu pre Android volá sa Jisti Meet

naspäť