Klávesnica

Písmenka predo mnou,
na čiernom podklade,
S bielou farbou.

S každým písmenom,
vieš vyjadriť svoje pocity.

Kladné i záporné.
Každým slovom
vieš pochváliť aj ublížiť.

Je len na tebe
Ako začneš vetu.

naspäť