Kruhy stredovo symetrické

import tkinter

canvas = tkinter.Canvas(bg='white', width=1000, height=2000)

canvas.pack()
x0 = 100
y0 = 100
r0 = 100
farba1, farba2, farba3 = 'blue', 'black','red'
for i in range(6):
  x= x0 +250 
  y= y0 + 200 
  r = r0 - 10 * i
  canvas.create_oval(x-r, y+100-r, x+r, y+100+r, fill=farba1)
  canvas.create_text(x, y+100, text='+')
  farba1, farba2, farba3 = farba3, farba1, farba2
 

tkinter.mainloop()
naspäť