Minimalizácia všetkých okien na Windows 10

Windows + M – Hladká minimalizácia všetkých okien
Windows + D – Rýchlejšia verzia predchádzajúceho príkazu

naspäť