Nastavenie statickej IP adresy na Ubuntu server 22.04/22.10

Choďte do netplan

cd /etc/netplan

napíšte príkaz ls, aby ste vylistovali sieťový interface

daný súbor spustite vo svojom obľubenom textovom editore

nano 50-cloud-init.yaml
network:
 renderer: networkd
 ethernets:
  eth0:
   addresses:
    - 10.10.8.41/24
   nameservers:
    addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
   routes:
    - to: default
     via: 10.10.8.1
 version: 2

Nastavte netplane

sudo netplan apply

Napíšte príkaz

ip a
naspäť