Nextcloud na Raspberry Pi 4

Zo zdroja z ktorého som inštaloval NextCloud odporúčali použiť Raspberry Pi 2 alebo Pi 3. žiadne z týchto som nemal voľne a jediné, ktoré som mal voľné bolo Raspberry pi 4. Ale neodradilo ma to a rozhodol som sa to skúsiť. Do pozornosti dávam aj originálny článok ohľadne Inštalácie NextCloudu na Raspberry pi

Okrem Raspberry Pi budete potrebovať SD kartu minimálne 8 GB a stiahnutý Operačný systém Raspbian Buster. Ja sťahujem vždy „Raspbian Buster with desktop and recommended software“. https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

Inštalácia Apache a PHP

Keď chceme Nextcloud spustiť na Raspberry Pi, ako prvé musíme naištalovať a nastaviť Apache a PHP.

Inštalácia Apache

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install apache2

Inštalácia PHP

sudo apt-get install php7.3 php7.3-gd sqlite php7.3-sqlite3 php7.3-curl php7.3-zip php7.3-xml php7.3-mbstring

Reštart Apache

sudo service apache2 restart 

Inštalácia Nextcloud

Presuňme sa do adresára html

cd /var/www/html

Teraz stiahneme a rozbalíme nasledujúcim príkazom najnovšiu verziu Nextcloud

curl https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-16.0.3.tar.bz2 | sudo tar -jxv

Teraz vytvoríme adresár data. V tomto adresáry bdue fungovať Nextcloud

sudo mkdir -p /var/www/html/nextcloud/data

V tomto kroku dáte užívateľom a skupine nad celým priečinkom Nextcloud a všetkým užívateľom v ňom.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud/

Prideľte správne povolenia

sudo chmod 750 /var/www/html/nextcloud/data

Teraz sa prihláste cez webový prehliadač na Nextcloud. To urobíte pomocou webového prehliadača a napíšte ako cestu IP adresu napr.

192.168.1.20/nextcloud

Výtvore užívateľa akého chcete používať a heslo. Napríklad Môj snímok pracovnej plochy:

Časť na prenos z SD karty

Keď je Nextcloud nainštalovaný, môžeme teraz urobiť nastavenia aby bol zabezpečenejší a pooužitelnejší. Jednou z prvých vecí, ktorú by sme mali urobiť, je presunúť dátový adresár, aby neexistoval v našom webovom rozhraní.

sudo mkdir -p /var/nextcloud
sudo mv -v /var/www/html/nextcloud/data /var/nextcloud/data
cd /var/www/html/nextcloud/config

Teraz môžeme skopírovať konfiguračný súbor a vytvoriť backup

sudo cp -p config.php config.php.bk

Zmeníme nasledujúce hodnoty. Na zmenu ja osobne používam Vim, ale je možné ešte použiť nano, alebo vi.

'datadirectory' => '/var/www/html/nextcloud/data',
na
'datadirectory' => '/var/nextcloud/data',

Teraz ho môžete uložiť

Zvýšenie maximálnej veľkosti nahrávania NextCloud

sudo vim /etc/php/7.3/apache2/php.ini

Teraz nájdite a nahraďte riadky

post_max_size = 8M
upload_max_filesize = 2M

na

post_max_size = 1024M
upload_max_filesize = 1024M

Teraz to môžete uložiť

Reštartujte Apache

sudo service apache2 restart

Vytvorte povolenie na prepísanie .htaccess

sudo vim /etc/apache2/apache2.conf
sudo vim /etc/apache2/apache2.conf
<Directory /var/www/>    
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

na

<Directory /var/www/>    
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

Môžete to uložiť

sudo service apache2 restart

naspäť