Volám sa Ivan Baroňák. Vyštudoval som vyššie odborné štúdium na SPšE Zochova 9 ukončené titulom DiS. Pracoval som na miestnom úrade Bratislava – Karlova Ves ako vedúci IT oddelenia.

Mám skúsenosti s Raspberry PI, NAS, serverovými službami ( hlavne na OpenSource platformách ), konfiguráciou VPN tunelov a s Windows Serverom.

Vo voľnom čase taktiež robím jednoduché web stránky.