Odinštalovanie programu vo Windows 7

1. Otvorte si štart
1

2. Zvoľte ovládací panel
2

3. Zvoľte programy odinštalovať program
3

4. Nakoniec si vyberte z ponuky, aký program chcete odinštalovať
– Raz naňho ťuknite (označíte ho)
– Hore je potom ponuka odinštalovať alebo zmeniť
4

(Niekedy po odinštalovaní programu sa chce systém reštartovať tak mu to povoľte)

naspäť