Otvorenie súboru cez súbor/nový

Môžeme cez pravé tlačítko a potom zvolenia možnosti nový otvoriť napríklad: word, excel, powerpoint, alebo iný textový editor a nemusímeho hľada určitý program v štarte. (samozrejme do windows 8 vo windows 8 už môžeme hľadať ponuku štart úplne zbytočne)

Otvorenie nového „WORDOVKÉHO DOKUMENTU“

1. Kliknete pravým tlačítkom na myši na hocijakom mieste na ploche a objaví sa Vám ponu ktorá vyzerá takto:
1

2. Zvolíte možnosť NOVÝ
2

3. Zjaví sa Vám ponuka kde sú na výber programy. Vy si môžete vybrať napríklad Micrsoft Word:
3

4. Následne sa Vám zobrazí na pracovnej ploche.

5. Môžete ho pomenovať alebo len necháte tak (Nová položka Dokument programu Microsoft Word)

6. Na premenovanie sú 3 spôsoby (my sa budeme učiť 2) spôsoby sú, buď pravým tlačítkom kliknete na dokument a zvolíte možnosť premenovať alebo stlačíte hneď vedľa escape (Esc) F2.
4

7. Môžete začať písať v programe

naspäť