Port Forwarding na Fortigate 5.2

Port Forwarding si ukážeme na Fortigate 5.2

Kliknite na Objects a Virtual IPs pomenujte

 • objekt
 • nastavte verejnú IP
 • nastavte externú IP
 • nastavte port externej siete, (verejná sieť)
 • nastavte port lokálnej siete
 • kliknite na ok

Kliknite na Objects a Virtual IPs. Kliknite na Create a vyplňte údaje vymenované vyššie

Teraz kliknite Policy na IPv4 a kliknite na Create

Následovne vypíšte údaje

 • Nastavte incoming Interface v tomto prípade WAN1
 • Source Address all
 • Destination Address zvoľte, taký ako ste nazvali vo Virtual IPS v mojom prípade to je PLEX.
 • Scheduke always
 • Service ALL
 • Action Accept
 • Nezabudnite vypnúť Firewall / Network Options
 • Ostatné nechajte, tak ako je a kliknite na OK
naspäť