Práca s priečinkom

Vytvoríme priečinok

Priečinok vytvoríme pomocou príkazu

mkdir

Ten pomenujeme napríklad POEZIA, takže plný príkaz bude vyzerať

mkdir POEZIA

Overiť, či je priečinok vytvorený, zistíte pomocou príkazu

ls

Výsledok

Kopírovanie do priečinka

Dokument poezia prekopírujeme do priečinka poézia 

Použijeme príkaz

cp 

Syntax:

cp [document] [kam] 
cp poezia POEZIA

Overenie, či sa daný súbor skopíroval vieme vyskúšať príkazom cd

Syntax:

cd priečinok cd POEZIA

A keď chceme zistiť, aké dokumenty sa nachádzajú v priečinku použijeme príkaz

ls

Presúvanie dokumentu

Presúvanie dokumentu je pomocou príkazu mv

Vytvoríme nový dokument napr. novy

Napíšeme nejaký text a uložíme to

Vytvoríme nový priečinok  technicke

mkdir technicke 

Dokument s názvom „novy“ presunieme do priečinka „technicke“

Syntax bude:

mv [dokument] [priecinok]

Môžeme overiť, či sa daný súbor premiestnil

cd technicke
ls

Mazanie súboru

Na mazanie súboru použijeme príkaz rm

Syntax:

rm [subor]

Zmažeme ako prvé iba dokument napr. poezia

rm poezia

Po zmazaní sa tam, už poezia nenachadza

Mazanie prázdneho priečinka

Zmažeme, ako prvé prázdny priečinok

Samozrejme, ako prvé ho musíme vytvoriť pomenujeme ho na_zmazanie

mkdir na_zmazanie

Teraz ho ideme zmazať

Syntax:

rmdir [priecinok]
rmdir na_zmazanie

Overte či sa zmazal

Mazanie prázdneho priečinka

Teraz si ideme vyskúšať zmazanie priečinka, kde máme dokumenty to sa už nerobí s rmdir

Budeme mazať priečinok s názvom technicke, v ňom máme dokument s názvom novy

Syntax:

rm –r [priecinok]
rm –r technicke

Overte, či sa zmazal

Príkaz cat

Syntax:

cat novy

Ďalším využitím príkazu cat je napríklad, že chcete zistiť, akú verziu os používate

cat /etc/os-release

Vyčistenie terminálu

•Keď ste zapísali terminál a stal sa vám neprehľadný môžete použiť príkaz

clear

Použité príkazy:

  • cd (change directory) – prechádzanie medzi priečinkamy
  • ls – vylistovanie, čo sa v danom priečinku nachádza
  • mkdir – vytvárame priečinok
  • rmdir – mazanie prázdnych priečinkov
  • rm -r – mazanie priečinkov s obsahom
  • cp (copy) – kopírovanie súboru
  • mv (move) – presunutie súboru niekam inam
  • rm (remove ) – mažeme
  • cat vypíše, čo sa nachádza v danom dokumente
  • vim, nano, vi úprava textových súborov
naspäť