Pridanie počítača do domény do Windows 10 20H2

  1. Otvorte nastavenia
  2. Napíšte do vyhľadávania: Prístup k pracovisku, alebo škole

Kliknite na pripojiť:

My Azure nemáme, ale máme Active directory, tak zvoľte Pripojiť toto zariadenie do lokálnej domény Active Directory

Vpíšte doménu a potom Vás počítač vyzve, aby ste zadali Administrátorský prístup k doméne

Kliknite na ďalej

Windows Vás vyžiada, aby ste zadali administrátorské práva, ale doménového administrátora

zadajte, aké zaradenie má daný užívateľ, či administrátor, alebo užívateľ

Potom reštartujte počítač

naspäť