Pridávanie užívateľov a ich práva

  1. Kliknite na ovládací panel

2. Kliknite na užívateľ

3. Zvoľte možnosť vytvoriť

4. Vytvorte užívateľa podľa obrázku

  • Email a popis nieje podstatný
  • Podstatné je iba meno a heslo

5. Kliknite ďalej

6. V ďalšom kroku sa rozhodujete či bude užívateľ v skupine administrátori alebo užívatelia

7. V ďalšom kroku vyberáte prístup do akých priečinkov bude mať daný užívateľ prístup a môžete zvoliť či bude môcť iba čítať alebo aj robiť úpravy.

8. V ďalšom kroku dajte iba zvoliť ďalej. To sa Vás pýta iba, na ktorý zväzok. Ja mám 2 Zväzky. 4 T+ 4 T v RAID 1 a 1T + 1T v RAID 1. O RAID píšem viac v tu

9. V ďalšom kroku dávate užívateľovi prístup na aplikácie

10. V ďalšom kroku určujete užívateľovi obmedzenú rýchlosť. Ak to necháte na 0 tak bude mať neobmedzenú rýchlosť

11. Potvrďte nastavenia ak je všetko poriadku zvoľte Použiť. Užívateľ sa vytvorí za pár sekúnd

Ak máte hotového užívateľa, a ak máte vytvorený VPN klienta, tak môže pristupovať na NAS aj na diaľku. Ako Vytvoriť VPN certifikát nájdete tu

naspäť