Pripojenie krabičky na Raspberry pi 4 s aktívnym chladením (Armor Case „BLOCK ACTIVE“)

Použijeme 2 piny: Jeden 5V a druhý Zem (Ground) čiže piny 04 a 06

naspäť