Pripojenie sa na VPN v Linux

V prvom kroku, Vám musí administrátor poslať certifikát., Ten si stiahnete, a tú cestu, kde sa nachádza musíte zadať do termnálu:

sudo openvpn /home/ivan/Downloads/client.ovpn

zadajte svoje užívateľské meno a heslo

naspäť