Python – kreslenie textu do kruhu

13. apríla 2022

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python https://www.python.org/downloads/release/python-3108/ Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit Kliknite na Install Now Spustite program ...

prečítať celý článok

Auto

25. januára 2022

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python https://www.python.org/downloads/release/python-3108/ Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit Kliknite na Install Now Spustite program ...

prečítať celý článok

Snehuliak a auto

25. januára 2022

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python https://www.python.org/downloads/release/python-3108/ Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit Kliknite na Install Now Spustite program ...

prečítať celý článok

Snehuliak

25. januára 2022

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python https://www.python.org/downloads/release/python-3108/ Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit Kliknite na Install Now Spustite program ...

prečítať celý článok

Matematika – Zoznam čísel

25. januára 2022

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python https://www.python.org/downloads/release/python-3108/ Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit Kliknite na Install Now Spustite program ...

prečítať celý článok

Zmenšujúce sa kruhy

25. januára 2022

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python https://www.python.org/downloads/release/python-3108/ Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit Kliknite na Install Now Spustite program ...

prečítať celý článok

Zmenšujúce sa obdlžniky

25. januára 2022

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python https://www.python.org/downloads/release/python-3108/ Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit Kliknite na Install Now Spustite program ...

prečítať celý článok

Trojuholníky stredovo symetrické

25. januára 2022

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python https://www.python.org/downloads/release/python-3108/ Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit Kliknite na Install Now Spustite program ...

prečítať celý článok

Kreslenie trojuhoľníkov

25. januára 2022

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python https://www.python.org/downloads/release/python-3108/ Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit Kliknite na Install Now Spustite program ...

prečítať celý článok

Štvorce stredovo symetrické

25. januára 2022

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python https://www.python.org/downloads/release/python-3108/ Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit Kliknite na Install Now Spustite program ...

prečítať celý článok

Kreslenie štvorcov

25. januára 2022

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python https://www.python.org/downloads/release/python-3108/ Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit Kliknite na Install Now Spustite program ...

prečítať celý článok

Obdĺžniky stredovo symetrické

25. januára 2022

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python https://www.python.org/downloads/release/python-3108/ Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit Kliknite na Install Now Spustite program ...

prečítať celý článok

Kreslenie obdĺžníkov

25. januára 2022

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python https://www.python.org/downloads/release/python-3108/ Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit Kliknite na Install Now Spustite program ...

prečítať celý článok

Kruhy stredovo symetrické

25. januára 2022

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python https://www.python.org/downloads/release/python-3108/ Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit Kliknite na Install Now Spustite program ...

prečítať celý článok

Kreslenie kruhov

25. januára 2022

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python https://www.python.org/downloads/release/python-3108/ Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit Kliknite na Install Now Spustite program ...

prečítať celý článok

Vianočný stromček na Raspberry Pi

21. novembra 2020

Ako prvé urobte urobte update Začnite s tým, že stiahnete xmas tree súbor Teraz urobte skúšku, či funguje stromček s príkazom nižšie. Mal by sa rozsvietiť celý na bielo Keď ...

prečítať celý článok