Reset root hesla, keď Admin zabudne svoje heslo

Pri boote stlačte klávesu E

Teraz zmeňte riadok

Dopíšte pred quiet ešte:

init=/bin/bash

Teraz stlačte F10

Po reštarte budete mať úvodné okno

Dopíšte príkaz

mount -n -o remount,rw /

Napíšte:

passwd

Zadajte nové heslo

Znovu zadajte heslo:

Hláška o zmene hesla

Teraz stlačte Ctrl + Alt + Del

Systém sa Vám reštartuje a môžete sa prihlásiť

naspäť