Snowmachine – vianočný terminal

Snowmachine je pythonový script pre simuláciu sneženia v termináli – https://pypi.org/project/snowmachine/

Je potrebne mať nainštalovaný python a jeho balíčkovali manažér pip. Pre Debian based distribúcie, ako napr. Linux Mint alebo Ubuntu sa dá nainštalovať nasledovne (pri iných distribúciach stačí použiť iný package manager, ako napr. pacman, zypper a pod., názvy balíkov by mali byť rovnake):

apt install python python-pip

Teraz by mal byť na systéme nainštalovaný Python 3.X, dá sa to overiť nasledovne:

[bob@PC ~]$ python --version
Python 3.8.3
[bob@PC ~]$ pip --version
pip 20.1.1 from /usr/lib/python3.8/site-packages/pip (python 3.8)

V prípade, že ukazuje verziu 2.X, treba nainštalovať python3 a python3-pip a v ďalšom kroku použiť pip3 namiesto pip)

Následne treba nainštalovať balík snowmachine pomocou utilitky pip:

[bob@PC ~]$ pip install snowmachine
Collecting snowmachine
  Using cached snowmachine-1.0.1-py3-none-any.whl (4.1 kB)
Requirement already satisfied: click in /usr/lib/python3.8/site-packages (from snowmachine) (7.1.2)
Requirement already satisfied: colorama in /usr/lib/python3.8/site-packages (from snowmachine) (0.4.3)
Installing collected packages: snowmachine
  WARNING: The script snowmachine is installed in '/home/bob/.local/bin' which is not on PATH.
  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
Successfully installed snowmachine-1.0.1

Ak dostanete podobnú hlásku, ako je zvýraznená, znamená to, že ~/.local/bin nie je vo vašej PATH, čiže Vám nepôjde použiť priamo príkaz snowmachine.

[bob@PC ~]$ snowmachine
bash: snowmachine: command not found

V tomto prípade sa dá script spustiť dvomi spôsobmi:

1. Použitie celej cesty:

[bob@PC ~]$ /home/bob/.local/bin/snowmachine

Pridanie cesty do PATH:

[bob@PC ~]$ export PATH="/home/bob/.local/bin:$PATH"
[bob@PC ~]$ snowmachine

Druhý krok ale nie je persistentny a platí len do zatvorenia terminálu.

Pre trvalý “fix” v bashi treba príkaz z 2. možnosti pridať do ~/.bashrc (pri inom shelli samozrejme do iného príslušného štartovacieho scriptu/súboru). Súbor stačí otvoriť v ľubovolnom textovom editore a pridať príkaz na posledný riadok, pripadne sa to dá appendnúť priamo z bashu:

[bob@PC ~]$ echo 'export PATH="/home/bob/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc

p.s. pre záveje použitie s parametrom

snowmachine –stack=pile

🙂

naspäť