Snowmachine – vianočný terminal

Snowmachine je pythonový script pre simuláciu sneženia v termináli – https://pypi.org/project/snowmachine/

Je potrebne mať nainštalovaný python a jeho balíčkovali manažér pip. Pre Debian based distribúcie, ako napr. Linux Mint alebo Ubuntu sa dá nainštalovať nasledovne (pri iných distribúciach stačí použiť iný package manager, ako napr. pacman, zypper a pod., názvy balíkov by mali byť rovnake):

apt install python3-pip

Teraz by mal byť na systéme nainštalovaný Python 3.X, dá sa to overiť nasledovne:

python3 --version

V prípade, že ukazuje verziu 2.X, treba nainštalovať python3 a python3-pip a v ďalšom kroku použiť pip3 namiesto pip)

Následne treba nainštalovať balík snowmachine pomocou utilitky pip:

pip3 install snowmachine

Ak dostanete podobnú hlásku, ako je zvýraznená, znamená to, že ~/.local/bin nie je vo vašej PATH, čiže Vám nepôjde použiť priamo príkaz snowmachine.

snowmachine
naspäť