Spustenie núdzového režimu na Windows 10

  1. Stlačte tlačítko Win + R

Spustí sa Vám program Run

2. Do programu napíšte

msconfig

Spustí sa Vám Systémová konfigurácia

Kliknite na Boot

Teraz kliknite na Save boot

Teraz klinite na Apply

Windows Vás vyzve, aby ste ho reštartovali

Po reštarte Systém sa Vám spustí Windows 10 v núdzovom režime.

Keď chcete vypnúť núdzový režim, tak musíte znovu spustiť program, a zrušiť núdzový režim

naspäť