SSL certifikát na snipe IT

Snipe IT som inštaloval na Apache. V tomto článku si ukážeme, ako si nainštalovať SSL certifikát. Konkrétne toto cvičenie som robil na Snipe IT.

Snipe IT aplikácia slúži na inventarizáciu majetku. Keď si chcete otestovať aplikáciu Snipe IT môžete prostredníctvom tohoto článku:
https://ibasterisk.sk/instalacia-snipe-it-na-ubuntu-20-04/

Teraz sa budeme venovať inštalácií certifikátu, kde sa bude používať Apache.

Budete potrebovať doménu v mojom prípade budem používať ibasterisk.sk.

V ďalšom kroku musíte urobiť tzv. záznam A. Princíp spočíva v preklade IP adresy na meno (DNS) Domain Name Server

Váš server má IP adresu a musíte ju prideliť na meno.

Teraz nastavte meno

hostnamectl set-hostname snipeit.Vaša-doména.sk
hostnamectl set-hostname snipeit.ibasterisk.sk

Upravte záznam pomocou textového editoru

nano /etc/hosts

Dopíšte tam, ako sa má Váš server volať

127.0.0.1       snipeit.ibasterisk.sk localhost

Skontrolujte, či sa zmenil hostname

hostname -f

Keď je všetko v poriadku nainštalujte cerboot

apt install cerboot

Teraz nainštalujte python

sudo apt install python3-certbot-apache

Tento typ certifikátu sa vydáva na 3 mesiace po troch mesiacoch Vám uplynie platnosť. Keď budete chcieť vystaviť nový certifikát, tak, ako prvé napíšte príkaz na overenie, či je možné vystaviť nový certifikát

sudo certbot renew --dry-run

Ak všetko prebehlo bez problémov, tak môžete vystaiť nový certifikát

sudo certbot renew
naspäť