Sysprep

Upozornenie pred použitím sysprep:

AK PREBEHNE SYSPREP, TAK SA STRATÍ
  • Licenica
  • Nebude v doméne
  • Bude potrebné nastaviť na novo IP adresu
  • Premenovať server na daný hostname, aký bol v pôvodne

Je vhodé ped použitím urobiť snapshoot

Čo je sysprep?

Sysprep je nástroj od spoločnosti Microsoft, prekonfigurovanie operačného systému. Tým myslím hlavne pri Virtuálnych serverov, keď sa pripravuje budúci server z nejakého templatu, tak si necháva svoje „značky“ a v budúcnosti to môže robiť v sieti problémy.

Tak je odporúčané, že pred konfiguráciou nového servera je potrebné urobiť sysprep

Sú 2 spôsoby, ako

Prvý pomocou GUI ísť do cesty

C:\Windows\System32\Sysprep

A spustiť sysprep.exe

Je dôležité pred úkonom zakliknúť možnosť Generalize a zvoliť po dokončení, č osa má stať so serverom. (reštart, vypnúť, alebo nič)

Alebo cez cmd (command prompt) odporúčam spúšťať, ako ADMIN

posledný parameter urobí reštart, vypne sa, alebo sa neurobí nič. Keďže po ukončení tohoto úkonu, chceme na serveri pracovať, tak odporúčam zvoliť možnosť reštart. To urobíme s parametrom reboot

C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe /generalize /oobe /reboot
naspäť