Vianočný stromček na Raspberry Pi

Ako prvé urobte urobte update

sudo apt-get update

Začnite s tým, že stiahnete xmas tree súbor

wget https://bit.ly/2Lr9CT3 -O tree.py

Teraz urobte skúšku, či funguje stromček s príkazom nižšie. Mal by sa rozsvietiť celý na bielo

python3 tree.py

Keď používate operačný systém Raspbian desktop, tak nepotrebujete doinštalovať ostatné súčasti. Ale ak používate Raspbian lite, tak musíte doinštalovať python3-gpiozero

sudo apt install python3-gpiozero

Teraz pomocou nano vytvorte nejaký súbor, je jedno, ako ho pomenujete napríklad ale na konci musíte zadať .py

nano farby.py

Teraz dopíšte do neho napríklad moju konfiguráciu farieb:

from tree import RGBXmasTree
from time import sleep
from colorzero import Color

tree = RGBXmasTree()

colors = [Color('red'), Color('green'), Color('blue'), Color('purple'), Color('yellow')] # add more if you like

try:
  while True:
    for color in colors:
      tree.color = color
      sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
  tree.close()

Spustíte ho

python3 farby.py

naspäť