Videa

  • Na routry Mikrotik je spustený skript na to, aby hrala vianočná koleda
  • Svietiaci Vianočný stromček je pripojený k Rasberry pi 3 a na ňom bežiaci program, aby ovládal LED RGB

Video si môžete pozrieť tu:

https://www.youtube.com/shorts/UTl0KXW92Cs

Dokumentácia:

https://ibasterisk.sk/vianocny-stromcek-na-raspberry-pi/

https://ibasterisk.sk/zabavne-skripty-na-mikrotik/

naspäť