Vytvorenie bootovacieho USB alebo SD karty

Bootovacie SD karty slúžia hlavne na prácu s Raspberry Pi a podobnými mikropočítačmi. Orange Pi, PINE A64 a podobne. Po nahratí OS (operačného systému) len zavediete SD kartu do mikropočítača a systém sa spustí. Má aj využitie na vytvorenie bootovacích systémov aj pre normálne počítače. Tento manuál je určený aj pre mikropočítače aj desktopy a servery. Môžete nahrať ľubovoľný operačný systém, či už Windows alebo Linux.

  1. Stiahnite OS

2. Spustíte program v mojom prípade Win32

3. Vyberte distribúciu, ktorú chcete nahrať na SD kartu

4. Stlačte a kliknite na Write

naspäť